Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.01.2021

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de novembre, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 137 factures registrades abans del 31 d’octubre de 2020 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d’evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 31.01.2021”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Cuideu-vos.

 

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10010000004000 SECRETARIA RECTORAT 25730000200000 ADM.FÍSICA I QUIMICA 2614CS02097001 UFIR ODONT./AJUTS 2655EC02010000 DEP.ECON, ESTAD, E.A
25130000076000 ADM.FILOS/GEOGRA/Hª 25730000200001 ADM.FÍSICA /QUIM MAN 2615CS00280000 DP.ONTOSTOMATOLOGIA 2655EC02012000 DEP. DE SOCIOLOGIA
2515GH00085000 DP.H MEDIE.PALEOG.D 2574FI00205000 F.FÍSICA 2615CS00280001 DEPT.ODONTO-PRACTIQU 37080000322000 GERÈNCIA
2515GH00090000 DP.GEOGRAFIA HUMANA 2575FI02052000 DEP.FIS.MAT.CONDENS. 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 37080000322003 GERÈNCIA.PROJ. CORP.
2515GH01968000 DEP. HISTORIA I ARQU 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTICA 2615CS00885000 DP.PATOL.I TERP.EXP. 37080002175000 ADMINISTRACIO ELECTR
2515GH01968001 DEP. HISTÒRIA I ARQU 25930000240000 ADM. FARMÀCIA 2615OD00280000 DPODONTOSTOMATOLOGIA 37190000327000 CCIT-UB EXP ANIMAL
2515GH01968002 DEP. HISTORIA I ARQU 2595FA00247000 DP.FARMACO.QUI.TERAP 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 37190000329000 CCIT-UB SCT
2534DR00121000 F.DRET 2595FA02034000 DEP.NUTRICIÓ, CC.DE 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 37290000331000 D ÀREA TIC
2564GE00164000 F.CC.TERRA 2595FA02036000 DEP. FARMÀCIA I TEC 2624PS00290000 F.PSICOLOGIA 37480000346001 G.C.MANTENIMENT I SU
2565BI01973000 DEP.BIOQUIM. BIOMEDI 2605CS02079000 DEPT. BIOMEDICINA 26330000297000 ADM. PEDAG/FOR.PROFE 37480000347000 COMPTABILITAT
2565BI01974000 DEP.BIO.CEL. FIS. IM 2605ME01613002 FARMACOLOGIA 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 38390001760000 ALUMNI UB
2565BI01975000 DEP. BIO. EVOL. ECO. 26130000276000 OR.ADM.BELLVITGE 2635ED02022030 DEP. ED.LING, CC.EXP 385B0001481000 SERVEIS JURÍDICS
2565BI01976000 DEP. GENÈTICA, MICRO 2614CS02095000 UFIR MEDICINA BELLV. 26530000136000 OR ECONOMIA EMPRESA 63300000039000 CETT-EU HOTE.TURIS.
2565GE02063000 DEP. MINERALOGIA,P. 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 11/12//2020