Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2020 a l'exercici 2021

 

Afectats

1. Els dies 27, 28 i 29 de gener es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, d’incorporació de saldos disponibles.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 15 hores, i els dies 27, 28 i 29 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

2. Els mateixos dies 27, 28 i 29 de gener es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, dels documents 2020 amb saldo.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 15 hores, i els dies 27, 28 i 29 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

Pels romanents de postgraus no oficials, s’intentarà que la tramitació coincideixi amb la resta d’afectat, però queda condicionat a la liquidació d’ingressos dels crèdits provisionals.

 

Genèrics:

3. Els dies 27, 28 i 29 de gener també es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, dels documents 2020 AV i tots aquells documents 2020 en fase D (D2, D8, DC, D3, D6, D7, D9 i DM) amb saldo superior a 6 euros.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 15 hores, i els dies 27, 28 i 29 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

Recordeu que enguany, de forma excepcional, per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els documents D a càrrec de crèdit romanent 2019 ja incorporats a 2020 amb saldo a 31.12.2020 seran també incorporats automàticament.

4. El dia 1 de febrer s’obrirà el termini per a realitzar sol·licituds via SAP d’incorporació de saldos disponibles de romanents genèrics dels capítols VI i VII.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer, per a poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2020 com a  molt tard el 31 de març.

Per a despeses d’operacions de capital (capítols VI i VII), en concepte de saldos lliures disponibles, sense documents comptables RG, RC, A, D, o AD, caldrà indicar a la petició la  motivació de la sol·licitud d’incorporació.

Recordeu que enguany, de forma excepcional, per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els saldos romanents d’anys anteriors de capítols VI i VII ja incorporats a 2020 poden ser també sol·licitats de reincorporar per un any a 2021.

5. El mateix dia 1  de febrer s’obrirà el termini per a realitzar la resta de sol·licituds extra SAP que compleixin les condicions establertes a la instrucció  del Gerent, sobre incorporació de romanents de crèdit 2020, de data 16 d’octubre de 2020.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar a romanents@ub.edu adjuntant l’excel i la documentació que s’indica a la Instrucció. L’excel es penjarà a la web de Finances el dia 29 de gener.

Qualsevol petició realitzada abans de l’obertura del període no serà atesa i serà retornada per a la seva correcta remissió dins el període de sol·licituds.

D’acord amb allò indicat respecte dels terminis de sol·licituds, i amb la finalitat de poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2020 com a molt tard el 31 de març de 2021, qualssevol sol·licituds posteriors al 28 de febrer de 2021 seran qualificades d’inadmissibles i no podran ser ateses, i els crèdits sobrants genèrics no sol·licitats (o sol·licitats de forma extemporània) no s’incorporaran.

Recordeu que enguany, de forma excepcional, per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els saldos romanents d’anys anteriors de documents R i A de capítols VI i VII ja incorporats a 2020 poden ser també sol·licitats de reincorporar per un any a 2021.

ATENCIÓ a les dates en que el SAP estarà tancat, des de les 15 hores del dia 26 fins a las tarda del 29 de gener. Si heu de fer accions relacionades especialment amb projectes de recerca, heu de tenir en compte la manca d’accés al SAP  en aquelles dates

 

 

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 15/01/2021