Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2021 a l'exercici 2022

 

Afectats

1. Els dies 26, 27 i 28 de gener es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, d’incorporació de saldos disponibles.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 18 hores, i els dies  27 i 28 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

2. Els mateixos dies 26, 27 i 28 de gener es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, dels documents 2021 amb saldo.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 18 hores, i els dies  27 i 28 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

Pels romanents de postgraus no oficials, s’intentarà que la tramitació coincideixi amb la resta d’afectat, però queda condicionat a la liquidació d’ingressos dels crèdits provisionals.

Genèrics

3. Els dies 26, 27 i 28 de gener també es procedirà a fer la càrrega automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud, dels documents 2021 AV i tots aquells documents 2021 en fase D (D2, D8, DC, D3, D6, D7, D9 i DM) amb saldo superior a 6 euros.

Per aquest motiu, el dia 26 de gener a partir de les 18 hores, i els dies  27 i 28 de gener sencers, el SAP romandrà tancat.

Recordeu que enguany, de forma excepcional per segon any, per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els documents D a càrrec de crèdit romanent 2019 i 2020 ja incorporats a 2021 amb saldo a 31.12.2021 seran també incorporats automàticament.

4. El dia 1 de febrer s’obrirà el termini per a realitzar sol·licituds via SAP d’incorporació de saldos disponibles de romanents genèrics dels capítols VI i VII.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer, per a poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2021 com a  molt tard el 31 de març.

Per a despeses d’operacions de capital (capítols VI i VII), en concepte de saldos lliures disponibles, sense documents comptables RG, RC, A, D, o AD, caldrà indicar a la petició la  motivació de la sol·licitud d’incorporació.

Recordeu que enguany, de forma excepcional per segon any , per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els saldos romanents dels crèdits 2019 i 2020 de capítols VI i VII ja incorporats a 2021 poden ser també sol·licitats de reincorporar per un any a 2022.

5. El mateix dia 1  de febrer s’obrirà el termini per a realitzar la resta de sol·licituds extra SAP que compleixin les condicions establertes a la instrucció  del Gerent, sobre incorporació de romanents de crèdit 2020, de data 19 d’octubre de 2021.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar a romanents@ub.edu adjuntant l’excel i la documentació que s’indica a la Instrucció. L’excel es penjarà a la web de Finances el dia 28 de gener.

Qualsevol petició realitzada abans de l’obertura del període no serà atesa i serà retornada per a la seva correcta remissió dins el període de sol·licituds.

D’acord amb allò indicat respecte dels terminis de sol·licituds, i amb la finalitat de poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2021 com a molt tard el 31 de març de 2022, qualssevol sol·licituds posteriors al 28 de febrer de 2022 seran qualificades d’inadmissibles i no podran ser ateses, i els crèdits sobrants genèrics no sol·licitats (o sol·licitats de forma extemporània) no s’incorporaran.

Recordeu que enguany, de forma excepcional per segon any, per motiu de la crisi sanitària COVID 19, els saldos romanents de crèdits 2019 i 2020 de documents R i A de capítols VI i VII ja incorporats a 2021 poden ser també sol·licitats de reincorporar per un any a 2021.

ATENCIÓ a les dates en que el SAP estarà tancat, des de les 18 hores del dia 26 fins a las tarda del 28 de gener. Si heu de fer accions relacionades especialment amb projectes de recerca, heu de tenir en compte la manca d’accés al SAP  en aquelles dates

 

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 18/01/2022