Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
 

Àrea de Finances

Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica- ATENEA-ECOFIN Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

 

11/11/2011
11
04/11/2011
21
06/10
 
PROCEDIMENTS DE CONSULTA I CIRCUITS
NORMATIVA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 2011 16/12/2011
Introducció i guia ràpida dels informes econòmics i financers per a usuaris BI 01/12/2011
NORMES TANCAMENT 2011 29/11/2011
Procediment d'alliberament manual de comandes 23/11/2011
Procediment per a la justificació de Bestretes a Proveïdor i despeses a justificar (Actualitzat a 25-11-2011) 25/11/2011
Consulta de documents pressupostaris amb saldo disponible (consum pendent) 11/11/2011
Procediment per localitzar les partides pressupostàries d'un Projecte de Recerca nou. 04/11/2011
Disposició per a la consulta de despeses (ADO) en Projectes de Recerca 02/11/2011
Habilitada l'opció de Textos ampliats en el registre de factures 24/10/2011
Alta descentralitzada d'un receptor alternatiu de pagament per als endossaments 14/10/2011
Nota sobre el funcionament del sistema de WORKFLOW (autorització documents) 14/10/2011
Pagaments mensuals a becaris i regularització dels mesos avançats (de juny a octubre) 13/10/2011
Gestió de les importacions al SAP 10/10/2011
Com fer un manament de pagament amb una facura amb IVA i amb retenció d'IRPF 06/10/2011
Consulta de la data de previsió de pagament d'una factura i la data de pagament real a un creditor 06/10/2011
Nou sistema sobre recuperació de costos de personal 04/10/2011
Procediment Remuneracions extraordinàries de personal UB:postgraus i encàrrecs compesats 04/10/2011
Cerca de Material al SAP 20/09/2011
Compres de Productes Homologats 20/09/2011
Consulta Notes de Càrrec: Detall Despesa Telèfon 13/09/2011
Com trobar un expedient de tramitació d'un document pressupostari 19/09/2011
Quadres explicatius d'impostos i creditors 12/07/2011

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització o validació:16/12/2011