Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
   Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Procediment d'aprovació de tarifes

Les tarifes s'han de presentar a la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern, que les eleva al Consell Social per a la seva aprovació definitiva.

Quan es tracti de nous serveis que tinguin un equivalent en el mercat, adjuntar un estudi sobre els preus de venda existents.

Quan es modifica la tarifa vigent, cal detallar la següent informació:

- Import de la tarifa antiga
- Import de la nova tarifa
- Variació (augment o disminució)

Si la variació és diferent a l' IPC, caldrà justificar-ho.

Recordeu que la sol·licitud s'ha d'enviar a la Unitat de Planificació Econòmica i Pressupostos. S'ha elaborat un imprès de sol·licitud d'aprovació de tarifes. No obstant això, podeu utilitzar un model propi, sempre que inclogui tota la informació requerida.

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització: 29/10/2007