Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
  Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Àrea de Finances - Pressupost 2021 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Pressupost 2021
 
Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Àrea de Finances
Edifici Central

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Aprovació del Pressupost per al 2021

 

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2021 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 21 de maig de 2021 i de la Comissió d'Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 27 de maig de 2021, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 2 de juny de 2021 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 17 de juny de 2021.

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2021 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 425.150.663,30 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.

Aquest Pressupost recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les Bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat de Barcelona.

Els estats i annexes d’origen i aplicació de recursos s’acompanyen d’un Pressupost per programes, que classifica les despeses en 5 programes pressupostaris (docència, recerca, transferència del coneixement, gestió i infraestructures), i del resultat  dels models de finançament de Facultats, Administracions i Departaments.

Així mateix, s’annexen com a documents complementaris unes actualitzacions de les classificacions econòmiques dels pressupostos d’ingressos i de despeses, en funció de la naturalesa de les operacions.
Addicionalment, s’annexa el pressupost de despeses i ingressos 2021 del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona i una memòria d’activitats per a l’exercici 2021.

Us recordem que, per a realitzar les tasques de càrrega del pressupost i validació i conversió de les operacions realitzades en pressupost prorrogat el primer semestre, el SAP romandrà tancat a partir de les 15 hores del dijous dia 17 durant la tarda del dijous 17, tot el divendres 18, i el cap de setmana si s’escau, preveient que el dilluns 21 al matí s’obri i es pugui executar amb normalitat el pressupost 2021 aprovat.


Barcelona, 17 de juny de 2021

 

Pressupost complet en pdf

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona dició: Àrea de Finances
Última actualització o validació:17.06.2021