Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física imatge de maquetació
Enrere Facultat UB imatge de maquetació
Bústia de dubtes, queixes i suggeriments
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

 

El sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de la Facultat de Física estableix que totes les queixes, els dubtes i els suggeriments dels usuaris es recullin, s'analitzin i es responguin. Els resultats es fan servir per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels seus ensenyaments. El termini esperat de resposta és de cinc dies hàbils des de la comunicació de l'usuari. La unitat o l’òrgan responsable estudia l'assumpte exposat i fa arribar una resposta a la persona interessada per correu electrònic o, si ho ha demanat previament per correu postal.

Per poder recollir dubtes, queixes o suggeriments, us demanem que ompliu i trametieu el formulari electrònic d'aquesta pàgina, o bé que imprimiu i ompli aquest formulari en paper i el lliureu a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

Les queixes no tenen, en cap cas, la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. Si la persona interessada vol presentar un recurs contra una resolució dictada per un òrgan de la Facultat, ha de seguir el procediment que es detalla en la notificació de cada resolució. Les dades de caràcter personal només podran ser utilitzades per complir les finalitats del document, com estableix la LOPD.

*
*
*
*
* queixa
dubte
suggeriment
*
*
* Camps obligatoris

 

 

 

 

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació: 09.03.2012
imatge de maquetació