Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Física Imatge de diagramació


  Índex Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
 
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
 

Índex
Presentació
Objectius
Programa de doctorat
Admissió
Línies de recerca
Contacte
Tesis doctorals
Comissions de Seguiment
Calendari
Activitats formatives
Matrícula
Normativa
Impresos
Informació Beques
   
Icona d'informació
Més informació:
imatge de diagramació
Universitat de Barcelona
Facultat de Física

imatge de diagramació
C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934 021 116
Fax: 934 021 118
imatge de diagramació


Imatge de diagramació
Laboratory of Micronanotechnology
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
imatge de maquetació
Les línies generals de recerca vinculades al Programa de Doctorat en Fisica són:
  noticia nuevaAstronomia i Astrofísica
  noticia nuevaFísica Aplicada i Òptica
  noticia nuevaFísica de la Matèria Condensada
  noticia nuevaFísica de Partícules i Gravitació
  noticia nuevaMaterials Electrònics, Sensors i Micro/Nanosistemes
  noticia nuevaMeteorologia

Astronomia i Astrofísica :

Aquesta línia de recerca prové de l’antic Programa de Doctorat d’Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00178).

Els objectius generals d’aquesta línia son:

1) oferir un programa que permeti la formació de titulats superiors interessats en realitzar una tesis doctoral en les àrees d’Astronomia i Astrofísica en el sí dels grups de investigació existents en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la facultat.

2) contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin respondre a les necessitats en centres públics i privats en els camps de la investigació astronòmica, així com en el desenvolupament de projectes científics realitzats des de plataformes espacials.

Coordinadora: Dra. Francesca Figueras, Departament d’Astronomia i Meteorologia, cesca@am.ub.es

Física Aplicada i Òptica:

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Tècniques Instrumentals de la Física i la Ciència de Materials (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00190). La línia s'estructura en les següents sublínies, que corresponen a les activitats dels grups de recerca consolidats del Departament de Física Aplicada i Òptica de la facultat:

  noticia Capes Fines i Enginyeria de Superfícies
  noticia Energia Solar
  noticia Estructures en Capa Fina per a la Spintrònica
  noticia Física i Enginyeria de Materials Amorfs i Nanoestructurats
  noticia Òptica Física

Coordinador: Dr. Josep Lluís Morenza, Departament de Física Aplicada i Òptica, jmorenza@ub.edu

Física de la Matèria Condensada:

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Doctorat de Física Avançada de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2003-04 (MCD2003-00363).

Els objectius bàsics que es persegueixen son:

1) complementar o completar la formació en física fonamental, tant teòrica com experimental, de titulats superiors universitaris en àmbits de la física.

2) oferir la possibilitat de formació especialitzada en àmbits dins de l'àrea de Física de la Matèria Condensada.

3) oferir la possibilitat d'una formació interdisciplinar tant per estudiants de llicenciatures o Graus de Física com per estudiants d'altres carreres universitàries amb possibles ramificacions físiques com química, biologia, geologia, o fins i tot d'algunes ciències socials.

4) contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin iniciar una carrera investigadora.

Activitats de recerca:

Departament d’Estructura i Constituents de la Matèria: http://www.ecm.ub.es/condensed/condensed.html

Departament de Física Fonamental:http://web.ffn.ub.edu/node/5

Coordinadors: Dr. Giancarlo Franzese, Departament de Física Fonamental, gfranzese@ub.edu, Dr. Antoni Planes, Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria, antoniplanes@ub.edu

Física de Partícules i Gravitació:

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Doctorat de Física Avançada de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2003-04 (MCD2003-00363).

Els objectius bàsics que es persegueixen son:

1)complementar o completar la formació en física fonamental de titulats superiors universitaris en àmbits de la física, especialment en aspectes associats a la física teòrica.

2) oferir la possibilitat de formació especialitzada en els àmbits de la Física de Partícules i Gravitació, dins de les àrees temàtiques de Física Teòrica i Física Atòmica i Nuclear .

3) contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin iniciar una carrera investigadora.

Activitats de recerca:

  Departament d’Estructura i Constituents de la Matèria:
  Física d’Altes Energies: http://www.ecm.ub.es/hep/highenergy.html
  Física Atòmica i Nuclear: http://www.ecm.ub.es/nuclear/atomic.html
  Departament de Física Fonamental: http://web.ffn.ub.edu/node/5

Coordinadors: Dr. Domènec Espriu, Departament d’Estructura i Constituents de la Matèria, espriu@ecm.ub.es, Dr. Bartomeu Fiol, Departament de Física Fonamental, bfiol@ub.edu

Materials Electrònics, Sensors i Micro/Nanosistemes:

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Doctorat d'Enginyeria de Microsistemes, Sensors i Actuadors de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00389).

Els objectius genèrics d'aquesta línia son contribuir a la formació de investigadors i professionals, a la expansió de la ciència i la tecnologia i a millorar el grau de competitivitat en l'entorn europeu dins dels àmbits cientifico-tecnològics que la línia aborda. Aquesta línia s'estructura en dos sublínies que corresponen a les activitats dels grups de recerca consolidats del Departament d'Electrònica de la facultat:

Materials Electrònics i Micro/Nanodispositius: La seva investigació compren i té els següents objectius:

 

1) síntesis i caracterització de materials per a aplicacions electròniques.

2) disseny i anàlisis de dispositius semiconductors amb èmfasis en aspectes associats a la compatibilitat amb la tecnologia electrònica.

3) desenvolupament i validació de les micro i nanotecnologies i en energies renovables.

4) disseny de sensors, actuadors i microsistemes.

Sistemes de Instrumentació i Comunicacions: Sensors, Micro@nanosistemes, Bioelectrònica i Circuits Integrats: La seva investigació i objectius s'emmarquen en els camps de la Mesura i la Instrumentació, amb atenció preferent al desenvolupament de Microsistemes. Aquest es un camp d'investigació interdisciplinari que combina tecnologies, estructures, dispositius i algoritmes per obtenir nous subsistemes intel·ligents miniaturitzats. Això obliga a cobrir un camp ample que inclou des de l'adquisició d'informació del mon real mitjançant sensors fins el seu processament i transmissió mitjançant sistemes electrònics

Informació de les activitats de recerca en les diferents sublínies:

Materials Electrònics i Micro/Nanodispositius: http://www.el.ub.es/recerca-grup-fitxa.php?dept_id=2
Sistemes de Instrumentació i Comunicacions: http://www.el.ub.es/recerca-grup-fitxa.php?dept_id=1

Coordinador: Dr. Blas Garrido, Departament d’Electrònica, blas@el.ub.es

Meteorologia:

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Doctorat d'Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00178).

Els objectius generals d'aquesta línia son:

1) proporcionar una formació sòlida a postgraduats que vulguin realitzar una tesis doctoral en les àrees de Meteorologia i Climatologia dins dels grups d'investigació existents en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la facultat.

2) formar a professionals amb competències en recerca avançada que puguin cobrir les demandes dels sectors públics i privats en els camps de les ciències de l'atmosfera i de la meteorologia aplicada.

Informació de les activitats de recerca en aquesta línia:

  http://www.am.ub.edu/recerca.html

Coordinadora: Dr. Maria Rosa Soler, Departament d’Astronomia i Meteorologia, rosa@am.ub.es

 

 

imatge de maquetació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Fisica
Última actualització o validació: 29.10.2013