Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Programa de Doctorat en Física Imatge de diagramació
  Índex Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge d'exemple
 
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
 
Índex
Presentació
Objectius
Programa de doctorat
Admissió
Línies de recerca
Contacte
Tesis doctorals
Calendari
Activitats formatives
Matrícula
Normativa
Impresos
Informació Beques
   
Icona d'informació
Més informació:
imatge de diagramació
Universitat de Barcelona
Facultat de Física

imatge de diagramació
C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934 039 075
Fax: 934 021 118
imatge de diagramació


Imatge de diagramació
Laboratory of Micronanotechnology
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
imatge de maquetació
Les línies generals de recerca vinculades al Programa de Doctorat en Fisica són:
  noticia nuevaAstronomia i Astrofísica
  noticia nuevaFísica Aplicada i Òptica
  noticia nuevaFísica de la Matèria Condensada
  noticia nuevaFísica de Partícules i Gravitació
  noticia nuevaMaterials Electrònics, Sensors i Micro/Nanosistemes
  noticia nuevaMeteorologia

Astronomia i Astrofísica :

Els objectius generals d’aquesta línia són:

1) Oferir un programa que permeti la formació de titulats superiors interessats en realitzar una tesis doctoral en les àrees d’Astronomia i Astrofísica en el sí dels grups de investigació existents en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la facultat.

2) Contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin respondre a les necessitats en centres públics i privats en els camps de la investigació astronòmica, així com en el desenvolupament de projectes científics realitzats des de plataformes espacials.

Les línies de recerca són:

I) Cosmologia i estructura a gran escala

II) Formació i evolució de galàxies

III) Estructura de la Galàxia

IV) Astrofísica d'altes energies

V) Formació estelar

VI) Meteorologia espacial

VII) Instrumentació astronòmica

VIII) Astronomia espacial

Més informació: http://www.am.ub.edu/

Coordinador: Dr. Alberto Manrique, Departament de Física Quàntica i Astrofísica, a.manrique@ub.edu

Física Aplicada i Òptica:

Les línies de recerca dels quatre grups de les àrees de Física Aplicada i Òptica són:

I) Processament de materials amb làser

II) Materials per a l'energia i el medi ambient

III) Materials per a la fotònica

IV) Pinces òptiques i biofotònica

V) Física i enginyeria de feixos de llum

VI) Capes fines i heteroestructures basades en òxids amb propietats funcionals: Obtenció i caracterització

VII) Capes fines i dispositius basats en silici: Obtenció i caracterització

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/dp-fisica-aplicada

Coordinador: Dr. Arturo Carnicer, Departament de Física Aplicada, artur.carnicer@ub.edu

Física de la Matèria Condensada:

Els objectius bàsics que es persegueixen son:

1) Complementar o completar la formació en física fonamental, tant teòrica com experimental, de titulats superiors universitaris en àmbits de la física.

2) Oferir la possibilitat de formació especialitzada en àmbits dins de l'àrea de Física de la Matèria Condensada.

3) Oferir la possibilitat d'una formació interdisciplinar tant per estudiants de llicenciatures o Graus de Física com per estudiants d'altres carreres universitàries amb possibles ramificacions físiques com química, biologia, geologia, o fins i tot d'algunes ciències socials.

4) Contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin iniciar una carrera investigadora.

Les línies de recerca són:

I) Física de materials

II) Biofísica

III) Física estadística

IV) Física interdisciplinària

Més informació: http://fmc.ub.edu/

Coordinador:Dr. Giancarlo Franzese, Departament de Física de la Matèria Condensada, gfranzese@ub.edu

Física de Partícules i Gravitació:

Els objectius bàsics són:

1) Complementar o completar la formació en física fonamental.

2) Oferir formació especialitzada en els camps de la Física Atòmica, la Física Nuclear, la Física de Partícules (teòrica i experimental) i la Gravitació.

3) Formar professionals en competències de recerca avançada que puguin desenvolupar una carrera investigadora.

Les línies de recerca són:

 

Departament de Física Quàntica i Astrofísica i Institut de Ciències del Cosmos:

  Física Experimental d’Altes Energies: http://icc.ub.edu/research/research_areas/experimental_particle_physics
  Gravitació i Cosmologia: http://icc.ub.edu/research/research_areas/theoretical_cosmology
  Física Hadrònica, Nuclear i Atòmica: http://icc.ub.edu/research/research_areas/nuclear_physics
  Física de Partícules: http://icc.ub.edu/research/research_areas/particle_physics_phenomenology
  Física Teòrica: http://icc.ub.edu/research/research_areas/theoretical_particle_physics
  Tecnologies Quàntiques: http://icc.ub.edu/research/research_areas/quantum_technologies

Coordinador: Dr. Joan Soto, Departament de Física Quàntica i Astrofísica, joan.soto@ub.edu

Materials electrònics, sensors i micro/nanosistemes

Aquesta línia de recerca es desenvolupa al Departament d'Enginyeries: secció Electrònica de la Universitat de Barcelona. L'objectiu bàsic de la línia és el de contribuir a la formació d'investigadors i professionals que puguin realitzar activitats educatives, d'investigació i de transferència de tecnologia que puguin revertir en la societat i al teixit industrial local i nacional. La nostra recerca avançada abasta conceptes i mètodes de la Física Aplicada, l'Enginyeria Electrònica i l'Enginyeria de Materials, tant de manera separada com conjunta. Els projectes de recerca que es realitzen estan emmarcats en projectes nacionals i europeus, essent una bona part projectes col·laborats amb institucions estrangeres. Hi ha un gran nombre de projectes possibles, però en els darrers temps l'activitat de recerca s'ha dirigit al camp de la micro i nanoelectrònica, sistemes de detecció per altes energies, fotònica integrada, dispositius emissors de llum eficients i intel·ligents, materials electro-òptics, cèl·lules solars, materials nano estructurats com a recerca fonamental i de noves propietats i per aplicacions en dispositius i sensors, els sistemes de caracterització nanoscòpics i els micro/nanosistemes. De manera estructurada, els camps genèrics en els que treballem són:

I) Materials i dispositius electrònics per aplicacions en micro/nanoelectròncia i fotònica

II) Desenvolupament i validació de micro/nanotecnologies pels camps dels sensors i la energia

III) Microscòpia i espectroscòpies aplicades als materials i a la nanotecnologia

IV) Disseny de dispositius integrats per sensors, actuadors i microsistemes

V) Components i sistemes d'instrumentació per telecomunicacions i medicina

VI) Bioelectrònica i nanobioenginyeria per estructures/sistemes amb interfícies orgàniques i biològiques

Més informació: http://www.el.ub.es/index.php/ca/home

Coordinador: Dr. Blas Garrido, Departament d’Enginyeries: Secció Electrònica, blas.garrido@ub.edu

Meteorologia:

Els objectius generals d'aquesta línia son:

1) Proporcionar una formació sòlida a postgraduats que vulguin realitzar una tesis doctoral en les àrees de Meteorologia i Climatologia dins dels grups d'investigació existents en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la facultat.

2) Formar a professionals amb competències en recerca avançada que puguin cobrir les demandes dels sectors públics i privats en els camps de les ciències de l'atmosfera i de la meteorologia aplicada.

Les línies de recerca són:

I) Micrometeorologia o estudi de la capa límit atmosfèrica. Observació i Modelització.
Interacció dels fenòmens meteorològics de microescala i de mesoescala. Generació d'ones de gravetat i  d'ones de muntanya.
Modelització de la dispersió i el transport de contaminants atmosfèrics amb models Eulerians.

II) Estudi i anàlisi dels episodis meteorològics extrems, la predicció estacional, el canvi climàtic i l'impacte social dels riscos naturals.
Anàlisi de l'impacte social dels extrems hídrics i el canvi climàtic.
Risc de precipitacions intenses i inundacions, des del nowcasting fins a la variabilitat secular.

III) Modelització i predicció numèrica del temps.
Tècniques d’assimilació de dades

IV) Variabilitat climàtica a Europa i al Mediterrani, tendències passades i futures en els modes de circulació atmosfèrica i variabilitat de la precipitació a Àfrica.
Canvis en la circulació atmosfèrica durant el període anterior al Holocè.

V) Estructura fina de la precipitació amb tècniques de disdrometria.
Processos associats a precipitacions intenses.
Tempestes intenses, tornados i mànegues.
Desenvolupament de tècniques observacionals amb radar meteorològic i altres sistemes de teledetecció.

VI) Radiació solar: mesura i modelització.
Caracterització de l'aerosol atmosfèric i la seva influència en la radiació solar.
Ozó estratosfèric.
Radiació ultraviolada i foto-biologia.
Camp elèctric atmosfèric

Més informació: http://www.am.ub.edu/

Coordinadora: Dra. Maria Rosa Soler, Departament de Física Aplicada, solermariad@ub.edu

 
imatge de maquetació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Programa de Doctorat en Fisica
Última actualització o validació: 20.05.2019