Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Pla d'Emergències  

 


INTRODUCCIÓ

L’actuació ordenada, coordinada i planificada de les persones presents a l’edifici de Física i Química és essencial a l’hora d’evitar o minimitzar el màxim possible els possibles danys derivats de situacions de risc col·lectiu com ara incendis, accidents i malalties greus, inundacions, amenaces de bomba o sabotatges, intrusions, fuites o vessaments, explosions o confinament a l’interior de l’edifici per amenaces externes.

Per aquest motiu s’han establert procediments d’actuació tant per a equips personals als quals s'han assignat tasques específiques de comandament, coordinació, evacuació, actuació de primers auxilis o vigilància com per al personal sense funcions específiques de cap tipus, inclòs fins i tot el personal no pertanyent a les Facultats de Física i de Química però que pugui ser present a l’edifici en el moment que tingui lloc la situació d’emergència.

Aquests protocols requereixen un manteniment adequat per assegurar que la Facultat es troba sempre a punt per si té lloc una situació de risc col·lectiu. Per aquest motiu, els equips d’emergència s’actualitzen, es formen i es reciclen periòdicament i es posen a prova mitjançant exercicis de simulacre. Val a dir que durant la realització dels simulacres és especialment rellevant la col·laboració de tots els membres de la Facultat per a la millora dels procediments i la minimització dels riscos. En aquest sentit, el deganat de la Facultat i l’Administració de Centre agraeixen i feliciten a tot el personal conscients de l’esforç, la bona voluntat, la proactivitat, la implicació i el compromís vers la seguretat de tots en la realització dels simulacres.

   


DETECCIÓ I ALERTA D'UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

Les emergències que s'originin en les instal·lacions es detectaran bé perquè una persona les localitzi o bé a través dels mitjans automàtics de detecció.

   

Detecció personal:

  • Localitzeu a personal de la Facultat per comunicar-li la situació.
  •  
  • Truqueu al Centre de Control d’Emergència (CCE) ubicat al Punt d’Informació de Química (93.40.39090); en aquest cas, la situació es canalitzarà des d'aquest lloc.
  •  
  • Activeu el polsador d’alarma que tingueu més pròxim, tenint en compte que un polsador pot activar immediatament les sirenes de l’edifici.
  •  
  • Si la situació és greu o preveieu que pugui ser-ho, truqueu al número 112 immediatament.
  •  

   

Mecanismes d'alarma:

Tot l'edifici està dotat de detectors d’incendi automàtics. La seva activació produirà un senyal que es rebrà al CCE (Centraleta d'alarmes – Punt d’Informació de Química) des d'on es realitzaran tots els avisos.

 

Intervenció:

Els diferents equips humans de què disposen les Facultats de Física i de Química es posaran en funcionament a mesura que vagin rebent les indicacions corresponents.

 

Evacuació:

L’evacuació total de l’edifici serà comunicada mitjançant el sistema d’alarma. En aquest cas, cal seguir els recorreguts d’evacuació indicats als plànols “SOU AQUÍ” que es troben distribuïts per l’edifici i seguir en tot moment les instruccions donades pels membres de l’equip d’evacuació, els quals seran visibles per l’armilla groga que porten. Consulteu el plànol per a conèixer la distribució de l'edifici No atureu l’evacuació un cop iniciada encara que noteu que les sirenes deixen de sonar o no les sentiu prou bé en certes zones de l’edifici. Un cop a l’exterior situeu-vos al Punt de Reunió que us correspongui segons la vostra sortida, creuant sempre el carrer i quedant-vos al darrera del controlador del punt de reunió (armilla taronja). No us quedeu a les immediateses de la sortida ja que dificulteu la sortida de la resta de personal i les tasques dels serveis d’emergència externs.

 

 

Un cop en el punt de reunió romangueu allà fins que el personal d’evacuació us autoritzi a tornar a l’edifici.

En aquest enllaç podeu descarregar les instruccions bàsiques que heu de conèixer i tenir en compte en cas d’emergència.

     

ACTUACIÓ DAVANT D'EMERGÈNCIES

Si és necessari per causa de la gravetat de la situació s’activarà el pla d’actuació davant emergències. En aquest cas, mantingueu la calma i seguiu les instruccions que us donin els equips d’emergència de la Facultat i, si s’escau, els serveis externs (protecció civil, policia o bombers).

     

PROTOCOL D'ACTUACIÓ D'EQUIPS D'EMERGÈNCIA ESPECÍFICS

Els membres dels equips d’evacuació, primera i segona intervenció, primers auxilis o els coordinadors de les emergències disposen de protocols específics d’actuació en cas d’emergència. Per a sol·licitar la informació necessària per al teu equip o funció, demanar assessorament i/o formació o bé per si vols formar part d’algun dels equips ja sigui per nova incorporació com per substitució d’algun dels membres posa’t en contacte amb la UQMAS.

     

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ I FITXES D'EVACUACIÓ PER A PROFESSORS

Els professors són responsables legals de la seguretat i la salut dels seus estudiants. Per aquest motiu, convé tenir molt clares les pautes i protocols d’actuació davant una situació d’emergència. En aquest sentit, el professor esdevé l’evacuador de l’estudiant en cas que s’hagi de procedir a evacuar l’aula o el laboratori, la secció de l’edifici o la totalitat de l’edifici.

En aquest enllaç els professors podeu descarregar la vostra fitxa de funcions. A més a més, podeu descarregar-vos les fitxes-guia d’evacuació de les aules de l’edifici on impartiu classes amb els corresponents plànols per conèixer les rutes de sortida en funció de l’aula on estigueu en el moment de l’emergència.

Aules:

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:<<20.07.2018>