Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Informació sobre la matrícula de grau del primer semestre (tardor) curs 2019-20  

 

marcador cercle Informació general sobre la matrícula i la seva normativa (curs 2019/20)

marcador cercle Informació sobre les beques a la UB (diagrama per saber com matricular-se com a becari).

marcador cercle Portal de benvinguda de la UB. Informació sobre sessions informatives, beques, ajuts, allotjament, etc.

marcador cercle Guia dels graus de la Facultat

marcador cercle Enllaç directe a l'aplicació de matrícula (només per a estudiants que continuen els seus estudis).

marcador cercle Simulador d'horaris Chronos

marcador cercle Com activar el teu Espai UB

marcador cercle Simulador de preus


SESSIONS INFORMATIVES PER ALS ALUMNES DE NOU ACCÉS:

El dia 15 de juliol de 2019 a la Facultat de Física:

  • Grau de Física (inclosos els estudiants dels graus simultanis de Física i de Matemàtiques): a les 10.00 h. Aula 105 de la Facultat de Química.
  • Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: a les 10.30 h. Sala de graus Eduard Fontserè.

Més detalls de les jornades informatives (Presentació de la informació administrativa)

Com arribar a la Facultat

La carpeta de l'estudiant es lliurarà el dia 15 de juliol, abans de la sessió informativa (a partir de les 09.00 h.) en el Punt d'Informació (planta 1). Si no heu pogut assistir a la sessió informativa, podeu demanar la carpeta el mateix dia de la matrícula.


MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS:

Tan aviat tinguem les llistes d'estudiants assignats, us enviarem un SMS per comunicar-vos el dia i l'hora de la matrícula, feu atenció al vostre telèfon mòbil ii comproveu en el llistat de sota l'hora de matrícula que se us ha assignat. No rebre el SMS no significa que no us hagueu de matricular: de vegades, els missatges no arriben. En cas de dubte, consulteu els llistats que anirem publicant a mesura que es resolguin els successius processos d'assignació.

Els estudiants dels graus simultanis en Física i Matemàtiques heu de fer la matrícula a la Facultat de Matemàtiques (més informació).

La matrícula es fa a les aules d'informàtica de la Facultat de Física (AI07 i AI08), ubicades a la planta 0 de l'aulari.

La matrícula és semestral: al juliol/setembre i al febrer. La primera matrícula que feu serà directament una automatrícula; les següents vegades (a partir del febrer vinent) haureu de fer primer una preinscripció (per reservar plaça en el grup desitjat) i després una automatrícula (tràmit que formalitza la preinscripció i genera del rebut de matrícula).

Les dates de la matrícula dels alumnes de grau són:

 

16 juliol 2019

(08.00 - 14.00 h)

18 juliol 2019

(08.00 - 14.00 h)
25 juliol 2019

(08.00 - 14.00 h)
06 setembre 2019

(10.00 - 12.00 h)
16 setembre 2019

(15.30 - 19.00 h)

Grau d'Enginyeria Electrònica

de Telecomunicació


Grau de Física
 

(*) La publicació dels llistats amb la franja horària assignada a cada estudiant s'anirà fent a mesura que des de l'Oficina de Preinscripció Universitària ens facilitin les dades.


Les dates de matrícula són definitives, però els horaris es poden modificar per motius tècnics i/o organitzatius, confirmeu-los en els llistat que anirem publicant en aquesta web i en els taulells d'anuncis de la Facultat.

MOLT IMPORTANT: Si tens assignatures superades en estudis universitaris previs que es puguin reconèixer al teu nou grau comenta-ho amb el personal de la Secretaria en el moment de l’automatrícula i consulta aquesta informació.

NO ES FARAN MATRÍCULES FORA DE L'HORARI ASSIGNAT: Si no podeu venir personalment, podeu autoritzar a una persona de confiança a fer la matrícula en el vostre nom. Si tot i així, preveieu que no podreu fer la matrícula el dia i l'hora assignats, és necessari que us poseu en contacte amb la Secretaria abans del dia que teniu assignat (tel. 934 021 116 ó sec.facultat.fisica@ub.edu) per comunicar aquesta situació.

ALUMNES DEL GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ: la matrícula dels grups de pràctiques es farà al mes de setembre, a l'inici de les classes, ja se us donaran les instruccions oportunes. Horaris d'inscripció de pràctiques (pendent de publicar).

 

MATRÍCULA ALUMNES QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS:


Els alumnes que hagin sol·licitat l'admissió per estudis universitaris iniciats amb més de 30 crèdits superats (es pot sol·licitar fins el 30 de juny) rebran la resolució i les instruccions de matrícula des de la SED (més informació).

Els alumnes que el curs passat no es van matricular, han de demanar la reincorporació a la Secretaria de la Facultat fins el dia 3 de setembre.

Hi ha un torn especial per a estudiants que treballen durant el curs. Per tenir-hi dret cal presentar una sol·licitud (fins el 3 de setembre) i adjuntar-hi un certificat de treball on s’especifiqui l’horari laboral i una còpia de l’alta a la Seguretat Social o un informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social (més informació).

La prematrícula és vinculant (no es permetran canvis). Si teniu dubtes sobre si us voleu inscriure o no en una assignatura concreta, espereu a l'automatrícula dels dies 2 i 3 d'octubre que sí que permet fer canvis dins dels set dies següents a la seva formalització o en el període d'ampliació de matrícula (10 i 11 d'octubre). Dins d'aquest període també podreu afegir assignatures, anul·lar-les i/o modificar la vostra matrícula.

Controls de permanència i de requisits:
En la prematrícula es controla la permanència i el cumpliment dels requisits del pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau de Física. Els controls informàtics avisaran de les incidències (en lletra taronja) però no impediran la inscripció.

En el procés d'automatrícula aquests mateixos controls es mostraran (en lletra vermella) i bloquejaran la inscripció; per tant, abans de la matrícula s'han d'haver resolt les incidències detectades, o bé perquè les qualificacions que faltaven ja consten en l'expedient o bé demanant autorització (matrícula d'un excés de crèdits, continuar estudis en el cas de no cumplir amb la normativa de permanència, exempció de requisits, etc).

MOLT IMPORTANT: Els alumnes que, havent fet la prematrícula, no formalitzin la matrícula dins del termini fixat, se'ls anul·larà la inscripció feta (grups, horaris, etc.).

Instruccions de matrícula

 

12 setembre 2019

(08.30 - 20.00 h)

16 setembre 2019

(16.00 - 19.00 h)
02 i 03 octubre 2019 (*)

(a partir 08.30 h)
10 i 11 octubre 2019 (**)

(a partir 08.30 h)

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació


Grau de Física


Itineraris simultanis
G. de Física i G. de Matemàtiques

Respostes a les incidències presentades fins el 3 de setembre pel Grau de Física.

Respostes a les incidències presentades fins el 3 de setembre pel Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Respostes a les incidències presentades en el procés de pre-matrícula del Grau de Física.

Respostes a les incidències presentades en el procés de pre-matrícula del Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Places lliures de Física a 7 d’octubre de 2019.

Places lliures d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació a 7 d’octubre de 2019.

 

(*) aquesta matrícula es pot fer des de l'aula d'informàtica de la Facultat (A03I "sala de monitors", planta 0 de l'aulari) o bé des de qualsevol dispositiu amb accés a internet fins al dia 6 d'octubre a les 24.00 h.
(**) les modificacions de matrícula es podran fer durant el dia assignat i el següent (fins les 24:00 h.)

 

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació: 11.10.2019