Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Informació sobre la matrícula de grau del primer semestre (tardor) curs 2017-18  

 

marcador cercle Informació general sobre la matrícula i la seva normativa (curs 2017/18)

marcador cercle Informació sobre les beques a la UB, fes atenció al vídeo i al diagrama per saber les possibilitats per tenir una beca quan estudies a la UB.

marcador cercle Portal de benvinguda de la UB. Informació sobre sessions informatives, beques, ajuts, allotjament, etc.

marcador cercle Guia dels graus de la Facultat (curs 2017/2018) (Aquesta guia està en elaboració, durant el mes de juliol l'anirem actualitzant i completant).

marcador cercle Enllaç directe a l'aplicació de matrícula (només per a estudiants que continuen els seus estudis)

 


SESSIONS INFORMATIVES PER ALS ALUMNES DE NOU ACCÉS:

El dia 14 de juliol de 2017 a la Facultat de Física:

  • Grau de Física: a les 10.00 h. Aula 105 (Facultat de Química).
  • Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: a les 10.30 h. Sala antiga de graus (Facultat de Física).
  • Graus simultanis de Física i de Matemàtiques: a les 12.00 h. Sala antiga de graus (Facultat de Física).

Més detalls de les jornades informatives. Presentació de les sessions informatives (seguiu l'enllaç)

Com arribar a la Facultat

La carpeta de l'estudiant es lliurarà el dia 14 de juliol, abans de la sessió informativa (a partir de les 09.00 h.) en el Punt d'Informació (planta 1). Si no heu pogut assistir a la sessió informativa, la podeu demanar el mateix dia de la matrícula.


MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS:

Tan aviat tinguem les llistes d'estudiants assignats, us enviarem un SMS per comunicar-vos el dia i l'hora de la matrícula, feu atenció al vostre telèfon mòbil. No rebre el SMS no significa que no us hagueu de matricular: de vegades, els missatges no arriben. En cas de dubte, consulteu els llistats que anirem publicant a mesura que es resolguin els successius processos d'assignació.

La matrícula es fa a les aules d'informàtica de la Facultat de Física (AI02, AI03, AI07 i AI08), totes elles ubicades a la planta 0 de l'aulari.

La matrícula és semestral: al juliol/setembre i al febrer. La primera matrícula que feu serà directament una automatrícula; les següents vegades (a partir del febrer vinent) haureu de fer primer una preinscripció (per reservar plaça en el grup desitjat) i després una automatrícula (inscripció formal que inclou la generació del rebut de matrícula).

Les dates de la matrícula dels alumnes de grau són:

 

17 juliol 2017

(09.30-13.00 h)

18 juliol 2017

(10.30-11.30 h)
27 juliol 2017

(10.30-12.00 h)
08 setembre 2017

(10.00-12.00 h)

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
NO HI HA CAP ALUMNE ASSIGNAT


Grau de Física


Itineraris simultanis
G. de Fisica i G. de Matemàtiques

(*) La publicació dels llistats amb la franja horària assignada a cada estudiant s'anirà fent a mesura que des de l'Oficina de Preinscripció Universitària ens facilitin les dades.


Les dates de matrícula són definitives, però els horaris es poden modificar per motius tècnics i/o organitzatius, confirmeu-los en els llistat dels horaris a mesura que es vagin publicant en aquesta web i en els taulells d'anuncis de la Facultat.

MOLT IMPORTANT: Si tens assignatures superades en estudis universitaris previs que es puguin reconèixer al teu nou grau comenta-ho amb el personal de secretaria en el moment de l’automatrícula i consulta aquesta informació.

NO ES FARAN MATRÍCULES FORA DE L'HORARI ASSIGNAT: Si no podeu venir personalment, podeu autoritzar a una persona de confiança per fer la matrícula en nom vostre. Si tot i així, no podeu venir el dia i l'hora assignats, és necessari que us poseu en contacte amb la Secretaria abans del dia que teniu assignat (tel. 934 021 116 ó sec.facultat.fisica@ub.edu) per comunicar aquesta situació.

ALUMNES DEL GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ: la matrícula dels grups de pràctiques es farà -conjuntament amb els alumnes que continuen els seus estudis- el dia 14/09/17 de 14.00 a 15.00 h des de qualsevol ordinador amb accés a internet (consulteu l'horari). Al mes de setembre, a l'inici de les classes se us donaran les instruccions oportunes.

 

MATRÍCULA ALUMNES QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS:


Els alumnes que hagin sol·licitat l'admissió per estudis universitaris iniciats amb més de 30 crèdits superats rebran la resolució i les instruccions de matrícula des de la SED.

Els alumnes que el curs passat no es van matricular, han de demanar la reincorporació a la Secretaria de la Facultat fins el dia 4 de setembre.

Hi ha un torn especial per a estudiants que treballen durant el curs. Per tenir-hi dret cal presentar una sol·licitud (fins el 4 de setembre) i adjuntar-hi un certificat de treball on s’especifiqui l’horari laboral i la còpia de l’alta a la Seguretat Social o un informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

La prematrícula és vinculant (no es permetran canvis). Si teniu dubtes sobre si us voleu inscriure o no en una assignatura concreta, espereu a l'automatrícula dels dies 4 i 5 d'octubre que sí que permet fer canvis dins dels set dies següents a la seva formalització o en el període d'ampliació de matrícula (16 i 17 d'octubre). Dins d'aquest període també podreu afegir assignatures, anul·lar-les i/o modificar la vostra matrícula (més informació).

Controls de permanència i de requisits:
La prematrícula es farà amb controls de permanència i de requisits del pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau de Física. Aquests controls avisaran de les incidències (en lletra taronja) però no impediran la inscripció.

En el procés d'automatrícula aquests mateixos controls es mostraran (en lletra vermella) i bloquejaran la inscripció; per tant, abans de la matrícula s'han d'haver resolt aquestes incidències, o bé perquè les qualificacions que faltaven ja consten o bé demanant autorització (matrícula d'un excés de crèdits, continuar estudis en el cas de no cumplir amb la normativa de permanència, exempció de requisits, etc).

Instruccions de matrícula

 

12 setembre 2017

(08.00-14.00 h)

14 setembre 2017

(14.00-15.00 h)
04 i 05 octubre 2017 (*)

(a partir 08.00 h)
16 i 17 octubre 2017 (*)

(a partir 08.00 h)

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
matrícula 04/10/2017
horaris automatrículaGrau de Física
 
matrícula 05/10/2017
horaris automatrícula


Itineraris simultanis
G. de Fisica i G. de Matemàtiques

 

(*) aquesta matrícula es pot fer des de l'aula d'informàtica de la Facultat (A03I "sala de monitors", planta 0 de l'aulari) o bé des de qualsevol punt d'internet fins al dia 8 d'octubre a les 24.00 h.

Respostes a les sol·licituds de prematrícula: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació; Grau de Física; Graus simultanis de Física i de Matemàtiques.

Resposta a les sol·licituds prèvies a la matrícula: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació; Grau de Física; Graus simultanis de Física i de Matemàtiques.

Llistats d'assignatures amb places lliures a 11/10/2017: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau de Física.

Resposta a les sol·licituds posterior a la matrícula: Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació; Grau de Física; Graus simultanis de Física i de Matemàtiques.

IMPORTANT: Els alumnes que, havent fet la prematrícula, no formalitzin la matrícula dins del termini fixat, perdran la inscripció feta (grups, horaris, etc.).

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:31.10.2017