Imatge de diagramació
Imatge de diagramació   Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Enrere La Facultat Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Organs de govern i Consells d'estudis Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions delegades
Consells d'estudis
Comisió de coordinació de màsters
Comisions acadèmiques de doctorat
 
Icona d'informació Per a més informació:

Facultat de Física
Martí Franquès 1
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 11 15 / 16
Fax: 93 402 11 18
sec.facultat.fisica@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Òrgans de govern - Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat:

Algunes de les seves funcions són:

  1. Coordinar l’organització dels diferents ensenyaments i proposar-ne de nous.
  2. Participar en l’elaboració de la relació de llocs de treball i en els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents.
  3. Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat acadèmica i el suport de la recerca.
  4. Proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i serveis que tenen adscrit i participar en els procediments de provisió dels llocs de treball.
  5. Proposar inversions en obres majors i en obres de conservació, i fer-ne el seguiment.
  6. Participar en la gestió dels serveis generals de suport a la docència i la recerca del centre i coordinar-ne el seu funcionament.
  7. Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient.
  8. Vetllar per la qualitat de les activitats acadèmiques i de recerca que es desenvolupen al centre.

La Junta de Facultat, segons l'article 7.1 del Reglament de la Facultat de Física, està constituïda inicialment per cinquanta membres elegits, segons el que disposa l'Estatut de la Universitat de Barcelona. Els membres elegits són: Són competències de la Facultat:

 Actes de la Junta de Facultat:

 

 

 

Càrrecs electes i per designació:

Dr. Atilà Herms Berenguer
Degà
Dept. Enginyeries
Dr. Eugeni Grauges Pous
Vicedegà de recerca i doctorat
Dept Física Quàntica i Astrofísica
Dra. Esther Pascual Miralles
Vicedegana d'afers acadèmics
Dept. Aplicada
Dr. Josep Perelló Palou
Secretari
Dept Física de la Matèria Condensada
Dr. Josep Mª Solanes Majúa
Vicedegà d'estudiants
Dept Física Quàntica i Astrofísica
Dr. Adolf Canillas Biosca
Cap d'estudis de l'ensenyament de Física
Dept. Aplicada
Dr. Oscar Ruiz SAnchez
Cap d'Estudis del Grau d'Enginyeria Electrònica
Dept. Enginyeries
Dr. Albert Cornet Calveras Cap de departament Dept. Enginyeries
Dr. Manuel Varela Fernández Cap de departament Dept. Aplicada
Sra. Ana M. Juárez Chamorro Administradora de Centre  
Sra. Núria Massons Solano Cap de Secretaria  

 

Professorat permanent doctor:

Bech Rustullet, Joan

Dept Física Aplicada

Bertran Serra, Enric Dept. Física Aplicada
Boguña Espinal, Marian Dept Física de la Matèria Condensada
Bosch Puig, Salvador Dept Física Aplicada
Canillas Biosca, Adolfo Dept Física Aplicada
Carnicer Gonzalez, Arturo Dept Física Aplicada
Codina Sanchez, Bernat Dept Física Aplicada
Diaz Guilera, Albert Dept Física de la Matèria Condensada
Fiol Nuñez, Bartomeu Dept Física Quàntica i Astrofísica
Garcia Santiago, Antoni Dept Física de la Matèria Condensada
Garriga Torres, Jaime Dept Física Quàntica i Astrofísica
Grauges Pous, Eugeni Dept Física Quàntica i Astrofísica
Guilleumas Morell, Montserrat Dept Física Quàntica i Astrofísica
Llasat Botija, M del Carmen Dept Física Aplicada
Mescia, Federico Dept Física Quàntica i Astrofísica
Miguel López, M. del Carmen Dept Física de la Matèria Condensada
Ortín Rull, Jordi Dept Física de la Matèria Condensada
Pascual Miralles, Esther Dept Física Aplicada
Peiro Martínez, Francesca Dept. Enginyeries
Polo Trasancos, Mª Carmen Dept. Física Aplicada
Salvador Sole, Eduardo Dept Física Quàntica i Astrofísica
Salvat Gavalda, Francesc Dept Física Quàntica i Astrofísica
Solanes Majua, Jose Maria Dept Física Quàntica i Astrofísica
Varela Fernandez, Manuel Dept Física Aplicada
Vila Arbones, Ana Maria Dept Enginyeries

 

Altre professorat:

Bosch Ramon, Valentí

Dept Física Quàntica i Astrofísica

Estradé Albiol, Sónia Dept. Enginyeries
Julia Diaz, Bruno Dept Física Quàntica i Astrofísica

 

Personal d'administració i serveis:

Guerra Tolosa, Laura
Mellado Gállego, Mar
Tomàs Soto, Olga

 

Representants dels estudiants:

Benito Altamirano, Ismael

Cervera Lierta, Alba

Creci, Gastón

Esteban, Ivan

Godoy Marrero, Isaac

Pacheco Mateo, Daniel

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:02.05.2017