Imatge de diagramació
Imatge de diagramació   Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Enrere La Facultat Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Organs de govern i Consells d'estudis Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions delegades
Consells d'estudis
Comisió de coordinació de màsters
Comisions acadèmiques de doctorat
 
Icona d'informació Per a més informació:

Facultat de Física
Martí Franquès 1
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 11 15 / 16
Fax: 93 402 11 18
sec.facultat.fisica@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Òrgans de govern - Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat:

Algunes de les seves funcions són:

  1. Coordinar l’organització dels diferents ensenyaments i proposar-ne de nous.
  2. Participar en l’elaboració de la relació de llocs de treball i en els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents.
  3. Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat acadèmica i el suport de la recerca.
  4. Proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i serveis que tenen adscrit i participar en els procediments de provisió dels llocs de treball.
  5. Proposar inversions en obres majors i en obres de conservació, i fer-ne el seguiment.
  6. Participar en la gestió dels serveis generals de suport a la docència i la recerca del centre i coordinar-ne el seu funcionament.
  7. Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient.
  8. Vetllar per la qualitat de les activitats acadèmiques i de recerca que es desenvolupen al centre.

La Junta de Facultat, segons l'article 7.1 del Reglament de la Facultat de Física, està constituïda inicialment per cinquanta membres elegits, segons el que disposa l'Estatut de la Universitat de Barcelona. Els membres elegits són: Són competències de la Facultat:

 Actes de la Junta de Facultat:

 

 

 

Càrrecs electes i per designació:

Dr. Atilà Herms Berenguer Degà Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Eugeni Grauges Pous Vicedegà de recerca i doctorat Dept Física Quàntica i Astrofísica
Dra. Esther Pascual Miralles Vicedegana d'afers acadèmics Dept. Física Aplicada
Dr. Josep Perelló Palou Secretari Dept. Física de la Matèria Condensada
Dr. Pere Serra Coromina Vicedegà d'estudiants Dept. Física Aplicada
Dr. Antoni Garcia Santiago Cap d'estudis de l'ensenyament de Física Dept. Física de la Matèria Condensada
Dr. Oscar Ruiz Sánchez Cap d'Estudis del Grau d'Enginyeria Electrònica Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Albert Cornet Calveras Cap de departament Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Manuel Varela Fernández Cap de departament Dept. Física Aplicada
Dr. Xavier Batlle Gelabert Cap de departament Dept. Física de la Matèria Condensada
Dr. Josep Maria Paredes Poy Cap de departament Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Dr. Francesc Xavier Luri Carracascoso Director d'Institut ICCUB
Sra. Brugués Palmero Soriano Administradora de Centre  
Sra. Laura Guerra Tolosa Cap de Secretaria en funcions  

 

Professorat permanent doctor:

Bech Rustullet, Joan

Dept. Física Aplicada

Bertran Serra, Enric Dept. Física Aplicada
Boguña Espinal, Marian Dept. Física de la Matèria Condensada
Bosch Puig, Salvador Dept. Física Aplicada
Canillas Biosca, Adolfo Dept. Física Aplicada
Carnicer Gonzalez, Arturo Dept. Física Aplicada
Codina Sanchez, Bernat Dept. Física Aplicada
Diaz Guilera, Albertí Dept. Física de la Matèria Condensada / representant UBICS
Fiol Núñez, Bartomeu Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Garriga Torres, Jaume Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Guilleumas Morell, Montserrat Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Llasat Botija, M del Carmen Dept. Física Aplicada
López Villegas, Jose M. Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Mescia, Federico Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Miguel López, M. del Carmen Dept. Física de la Matèria Condensada
Ortín Rull, Jordi Dept. Física de la Matèria Condensada
Peiró Martínez, Francesca Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Polo Trasancos, M. Carmen Dept. Física Aplicada
Salvador Sole, Eduardo Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Salvat Gavaldà, Francesc Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Solanes Majúa, Jose Maria Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Vilà Arbones, Ana Maria Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica

 

Altre professorat:

Bosch Ramon, Valentí

Dept. Física Quàntica i Astrofísica

Estradé Albiol, Sònia Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Julia Diaz, Bruno Dept. Física Quàntica i Astrofísica

 

Personal d'administració i serveis:

Mellado Gállego, Mar
Tomàs Soto, Olga

 

Representants dels estudiants:

Balaguer Prat, Maria Fernández Gallen, Andreu
Benito Altamirano, Ismael Gracia Condal, Adrià
Berkhout Garcia, Michelle Miquel Ibarz, Albert
Bruera, Renzo Mola Bertran, Ona
Canal Esteve, Miquel Molina Grífols, Pol
Carrera Moreno, Manu

Sanuy Latorre, Ares

Descalzo Pérez, Miguel Térmens Cascalló, Joan
Falcó Roget, Joan  

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Física
Última actualització o validació:25.11.2019