Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
layout image
Informació general
Pàgina principal
La Facultat
Presentació
Com arribar
Estructura i ubicació
Òrgans de govern i consells d'estudis
Departaments
Professorat
Administració
Biblioteca
Serveis generals
Oficina de Relacions Internacionals
Usos lingüístics
Sala Blanca
Gestió de Qualitat
Oferta d'estudis de grau
Oferta de màsters, postgraus i doctorat
Altra oferta formativa
Recerca
Estades temporals
Societat
Ocupació i treball
imatge de maquetació
Icona d'informació

Universitat de Barcelona
Facultat de Física

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934 021 116
Fax: 934 021 118

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  La Facultat
imagen de maquetación   imagen de maquetación
 

Òrgans de govern i consells d'estudis


Òrgans de govern

Les facultats són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors professionals i laborals. Són també unitats de representació a través de les quals s'elegeixen els òrgans col·legiats generals de govern de la Universitat de Barcelona.

marcador Equip deganal

marcador Junta de Facultat

marcador Comissions delegades de la FacultatConsells d'estudis de graus i Comissions de coordinació de màsters oficials

Els Ensenyaments de grau adscrits a la Facultat de Física són l'Ensenyament de Física i l'Ensenyament d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Per a cada Ensenyament vinculat a la Facultat s'ha constituït un Consell d'Estudis format per una representació del professorat dels Departaments que tenen encomanada docència de l'Ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l'Ensenyament en nombre igual al dels professors membres del Consell. La Facultat de Física coordina, a més a més, la docència de sis màsters oficials i participa en la d'altres tres. Cada màster vinculat a la Facultat és supervisat per una Comissió de Coordinació formada per una representació del professorat dels Departaments que tenen encomanada docència en la titulació i una representació dels estudiants matriculats.

marcador Consell d'Estudis de l'Ensenyament de Física

marcador Consell d'Estudis de l'Ensenyament de Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

marcador Comissió de Coordinació del màster d'Astrofísica, Física de partícules i Cosmologia

marcador Comissió de Coordinació del màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

marcador Comissió de Coordinació del màster d'Enginyeria Biomèdica

marcador Comissió de Coordinació del màster de Física Avançada

marcador Comissió de Coordinació del màster de Meteorologia

marcador Comissió de Coordinació del màster de Nanociència i NanotecnologiaComisions acadèmiques de programes de doctorat

La Facultat de Física de la Universitat de Barcelona gestiona actualment 3 programes de doctorat: el doctorat en Física, dividit en sis línies principals de recerca (Astronomia i astrofísica, Física aplicada i òptica, Física de la matèria condensada, Física de partícules i gravitació, Materials electrònics, sensors i micro- i nanosistemes, i Meteorologia), el doctorat en Nanociències, distingit recentment amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació, i el doctorat en Enginyeria i tecnologies avançades, propi de l'àmbit de les enginyeries. El perfil general de competències que pot adquirir l'estudiant després d'haver cursat les titulacions de primer i segon cicle ofertes a la Facultat també el capaciten per accedir al doctorat en Biomedicina.

marcador Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Enginyeria i tecnologies avançades

marcador Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Física

marcador Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Nanociències

 

 

 

 
imagen de maquetación    
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Física - Comunicació
Última actualització o validació: 22.11.2018
imatge de maquetació