Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
layout image
Informació general
Pàgina principal
La Facultat
Presentació
Com arribar
Estructura i ubicació
Òrgans de govern i consells d'estudis
Departaments
Professorat
Administració
Biblioteca
Serveis generals
Oficina de Relacions Internacionals
Usos lingüístics
Sala Blanca
Gestió de la qualitat
Oferta d'estudis de grau
Oferta de màsters, postgraus i doctorat
Altra oferta formativa
Recerca
Estades temporals
Societat
Ocupació i treball
imatge de maquetació
Icona d'informació

Universitat de Barcelona
Facultat de Física

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: 934 021 116
Fax: 934 021 118

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  La Facultat

Estructura i ubicació de la Facultat


marcador Edifici Aulari

marcador Edifici Nou

marcador Edifici Vell

marcador Espais comuns


marcador Edifici Aulari

Planta 0
 • Sala de graus (A01S)
 • A02I.. Aula Informàtica SUN
 • A03I. Aula d'informàtica per a alumnes (A03I)
 • A04L.Laboratori de quàntica
 • A05L.Laboratori d'electrònica
 • A06L Laboratori d'estat sòlid
 • A07I i A08I. Aules d'informàtica per a docència
 • A09E. Local d'estudiants
Planta 1
Planta 2
 • A21L. Laboratori de mecànica (A21L)
 • A28L. Laboratori de medis continus
 • Aules A22G, A23G, A24M, A25M, A26P, A27P
Planta 3
 • A31L. Laboratori d'òptica
 • A36L. Laboratori d'electricitat
 • Aules A32G, A33M, A34M, A35G
Planta 4
 • A41L. Laboratori física moderna
 • A46L. Laboratori termologia
 • Aules A42G, A43M, A44M, A45G
marcador Edifici nou

Planta 0
 • Punt d´informació Pau Gargallo
 • N01L. Laboratori docent. Fotònica i formació i tractament d’imatge
 • N02L. Laboratori docent. Electricitat i òptica. Física II
 • N03L. Laboratori docent. Física de materials dielèctrics i òptics / Instrumentació física. CETOMM (Comportament Elèctric, Tèrmic, Òptic i Magnètic dels materials)
 • N04L. Laboratori docent. Laboratori Tecnologia electromagnètica
 • N05L. Laboratori docent. Dispositius electrònics i fotònics
 • Aula N06M
 • Aula N06P
Planta 1
 • Sala de graus Eduard Fontseré
 • Sala de juntes
 • N11L. Laboratori docent
 • N12L. Laboratori docent. Sistemes digitals i processadors
 • N13L. Laboratori docent
 • N14L. Laboratori docent
 • N15L. Laboratori docent. Electrònica de potència
Planta 2
Planta 3
 • Seminari gran (325) i Seminari petit (328) de la Facultat
 • Seminari d´Electrònica (324)
 • Seminari de Fonamental
 • Laboratori de recerca de control i potència (EL)
 • Laboratori de recerca de RF i microones (EL)
 • Laboratori de recerca de magnetisme i propietats de transport (FF)
Planta 4
Planta 5
Planta 6
Planta 7


marcador Edifici vell

Planta 0
Planta 1
 • Aules de màsters: V15P, V14E (Sala de Informàtica Màsters), V13P, V12M, V11G
 • Laboratori de test i caracterització de sensors de gasos (CIDEM)
 • Laboratori de síntesi i processat de materials avançats (CIDEM)
 • Laboratori de f ísica fluids (V16L)
 • Punt d'Atenció als Usuaris dels Serveis Lingüistics
Planta 2
 • Laboratori de fotònica (EL)
 • Unitat de Prototips
 • Laboratori d'Electrofotònica (EL)
 • Laboratori de Projectes d'enginyeria electrònica (EL)
Planta 3
Planta 4
 • Laboratori de recerca de energia solar (GES) (FAO)
 • Laboratori de recerca de materials i estructures en capa prima per la spintrònica (GECFE) (FAO)
 • Laboratori de recerca de capes primes i enginyeria de superfícies (CFIS) (FAO)
 • Laboratori de recerca de física i enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN) (FAO)
 • Laboratori de caracterització de materials multifuncionals (FAO)
 • Laboratori de espectrometría de masses de ions secundaris SIMS (CCIT-UB)
Planta 5
 • Aula Seminari Pere Pascual
 • Laboratori de cultiu cel·lular” (FAO)
 • Laboratori de feixos vectorials de llum (FAO)
 • Laboratori de fronts d'ona i qualitat d'imatge (FAO)
 • Laboratori fotogràfic (FAO)
Planta 6
Planta 7
 • Laboratori física d'altes energies (ECM)
 • Laboratori f ísica no lineal (ECM)
 • Laboratoris d'astronomia V71L, V81E, V91E
 • Seminari d'Astronomia i Meteorologia
 • Fisica de l'atmosfera
 • Accès a la terrassa

marcador Espais comunsPlanta 0

 

 

Planta 1

 

 • Biblioteca
 • Servei de fotocòpies
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Física - Comunicació
Última actualització o validació: 31.10.2017
imatge de maquetació