Sons que van i venen Experiències per millorar la pronunciació del català entre iguals
Marta Busquets, Anna Costa Leia Jiménez Josefina Carrera-Sabaté
2019
Busquets, M.; Costa, A.; Jiménez, L.; Carrera-Sabaté, J. (2019) Sons que van i venen Experiències per millorar la pronunciació del català entre iguals. A Pons-Moll, C.; Carrera-Sabaté, J; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L. (coord.) (2019). Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó, pp. 37-50
L’oïda, el tacte, la dansa i l’olfacte per a l’aprenentatge de la fonètica
Gemma Reguant
2019
Reguant, G. (2019) L’oïda, el tacte, la dansa i l’olfacte per a l’aprenentatge de la fonètica. A Pons-Moll, C.; Carrera-Sabaté, J; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L. (coord.) (2019). Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó, pp. 51-62
Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE.
Clàudia Pons-Moll; Josefina Carrera-Sabaté; Jesús Bach-Marquès; Leia Jiménez
2019
Pons-Moll, C.; Carrera-Sabaté, J; Bach-Marquès, J.; Jiménez, L. (coord.) (2019). Eines per a l’aprenentatge del català com a L2 i LE. Barcelona: Graó.
Estàndard oral del català a la Gramàtica catalana i Ortografia catalana de l’IEC
Josefina Carrera-Sabaté
2019
Carrera-Sabaté, Josefina (2019) Estàndard oral del català a la Gramàtica catalana i Ortografia catalana de l’IEC (De la Proposta per a un estàndard oral de fonètica (1990) a la Gramàtica catalana (2016) i Ortografia catalana de l’IEC (2017))
Prosòdia de l’italià i prosòdia del català: pautes per a una didàctica contrastiva
Paolo Roseano
2019

Roseano P. (2019): «Prosòdia de l’italià i prosòdia del català: pautes per a una didàctica contrastiva». A C. Pons Moll, J. Carrera-Sabaté, J. Bach-Marquès; L. Jiménez (eds.): Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE, Barcelona, Graó.

Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos
Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marqués, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.; Jiménez, L., Roseano, P.
2017

Carrera-Sabaté, J.; Bach-Marqués, J.; Pons-Moll, C.; Mir, M.; Jiménez, L., Roseano, P. (2017): «Entramados segmentales y suprasegmentales para mejorar la pronunciación del catalán por parte de anglófonos», en: V. Marrero Aguiar, E. Estebas Vilaplana (eds.), Tendencias actuales en fonética experimental: Cruces de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás), Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp. 196-200.

Les olors per a la millora de la veu i la locució actoral.
Gemma Reguant
2017
Reguant, G. (2017) Les olors per a la millora de la veu i la locució actoral. Barcelona: Institut del Teatre de Barcelona
Recursos per a l'aula: Fonètica, pronunciació i entonació catalanes en accés obert.
Carrera-Sabaté, Josefina
2017
Carrera-Sabaté, Josefina (2017) "Recursos per a l'aula: Fonètica, pronunciació i entonació catalanes en accés obert."  ARTICLES de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 75:75-77 
COMUNICAR. Lingüística para la práctica logopédica.
Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma; Estopà, Rosa
2017
Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma; Estopà, Rosa (2017) COMUNICAR. Lingüística para la práctica logopédica. Barcelona: Horsori.
Els sons del català, una eina digital per aprendre fonètica catalana
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia
2016
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia (2016) Els sons del català, una eina digital per aprendre fonètica catalana. A Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.) (2017): L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó, pp. 25-40
Guies de pronunciació del català, una eina per a l'autoaprenentatge de la pronúncia del català
Carrera-Sabaté, Josefina; Prieto Vives, Pilar; Güell, Roser
2016

Carrera-Sabaté, Josefina; Prieto Vives, Pilar; Güell, Roser (2016) Guies de pronunciació del català, una eina per a l'autoaprenentatge de la pronúncia del català. Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.) (2016): L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó, pp. 41-56.

L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.)
2016
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.) (2016): L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències. Barcelona: Graó.
Per què ens agrada la fonètica? O l’art de lligar tota una vida a la fonètica
Carrera-Sabaté, Josefina
2016

Carrera Sabaté, J. (2016): «Per què ens agrada la fonètica? O l’art de lligar tota una vida a la fonètica». A Fernández Planas, A.M. (ed.) 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística, Barcelona, Lab. Fonètica UB, pp. 333-341.

Guies de pronunciació del català: tools and reflections to modify articulatory habits at university
Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol, Imma Creus-Bellet, Ana M. Fernández-Planas i Clàudia Pons Moll
2014
 Carrera-Sabaté, Josefina; Blanco-Piñol, Enric; Creus-Bellet, Imma; Fernández-Planas, Ana M.; Pons Moll, Clàudia (2014) Guies de pronunciació del català: tools and reflections to modify articulatory habits at university. EDULEARN14. Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona. 
The new version of the website “The sounds of catalan”. Goals, improvements, perspectives and impact
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol i Núria Gil-Bordes
2014
Pons-Moll, Clàudia; Carrera-Sabaté, Josefina; Blanco-Piñol, Enric; Gil-Bordes, Núria (2014) The new version of the website “The sounds of catalan”. Goals, improvements, perspectives and impact. EDULEARN14. Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona.
Els sons del català: una eina d'aprenentatge autònom?
Carrera Sabaté, J.; Cabrera Callís, M.
2013
Carrera Sabaté, J.; Cabrera Callís, M. (2013): «Els sons del català: una eina d'aprenentatge autònom», Àtic. Revista d'innovació educativa  10: 11-23.
Els sons del català. Una propuesta para la docencia de la fonética catalana
Carrera-Sabaté, Josefina
2012
Carrera-Sabaté, Josefina (2012) Els sons del català. Una propuesta para la docencia de la fonética catalana. A M. Cruz i M. Trenchs (eds.). Experiencias de innovación docente en la enseñanza universitaria de las Humanidades. Barcelona: Octaedro, pp. 73-89.
Internet Assisted-Phonetics. The sounds of Catalan
Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll
2009
Carrera-Sabaté, J.; Pons-Moll, C. (2009) Internet Assisted-Phonetics. The sounds of Catalan. EDULEARN09 Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona.