Logo Universitat de Barcelona Facultat de Formació del Professorat imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Mestre d'Educació Primària
imatge de diagramació
Més informacióMés informació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Avaluació

SISTEMES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (article 10.1). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una còpia per a l'estudiant i una altra per al professor (article 12.2).

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari per duplicat, i lliurar-lo signat al seu professor o professora, que l'informarà dels requisits establerts en el Pla Docent de l'assignatura i li retornarà un dels full signat.

Els terminis per a sol·licitar l’avaluació única per al curs 2014-2015 són:

Assignatures anuals: fins al 21 de novembre de 2014
Assignatures del primer semestre: fins al 17 d’octubre de 2014
Assignatures del segon semestre: fins al 13 de març de 2015

Procés de reavaluació.

Després de la publicació de les qualificacions finals establerta a l’article 16.1, els centres obren un període de reavaluació. (article 17.1)

Convocatòries d’avaluació

La matrícula d’una assignatura dóna dret a una sola convocatòria d’avaluació, ja sigui com a finalització de l’avaluació continuada, ja sigui avaluació única. (article 15.2)

 

Més informació:

Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Formació del Professorat
Última actualització o validació: 16.09.2014
imatge de maquetació