Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Formació del Professorat Imatge de diagramació
Anterior Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Peticions, reclamacions i suggeriments de funcionament acadèmic Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

L'estudiant o grup d'estudiants que vulgui adreçar una  petició, una reclamació o un suggeriment haurà de seguir el següent protocol:

1. Si la petició, la reclamació o el suggeriment té a veure amb l'actuació d'algun membre de l'equip docent o si té a veure amb el desenvolupament del pla docent o del programa d'una assignatura, es recomana que en primer lloc es parli amb el professor o la professora responsable de la impartició de l'assignatura. En cas necessari,  es recomana que parli amb el coordinador de l'assignatura  per mirar d'arribar a un acord entre les parts.

2. En d'altres supòsits, o exhaurida la possibilitat d'arribar a un acord amb la part implicada, es podrà adreçar la petició, la reclamació o el suggeriment al  cap d'estudis de l'ensenyament. En aquest cas, s'haurà d'omplir el següent formulari, que es lliurarà a Secretaria.

3. El cap d'estudis respondrà per escrit als remitents del formulari. Si es discrepa amb la solució arbitrada pel cap d'estudis, es tornarà a omplir el formulari, que aquest cop serà adreçat al vicedeganat d'afers acadèmics, al vicedeganat d'estudiants i, en última instància, al degà. El formulari també haurà de ser lliurat a Secretaria.

 
 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria de la Facultat de Formació del Professorat
Última actualització o validació:27.01.2012