El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Grup Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs

Grup Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs

Responsable: Javier Luque Garriga

Membres del grup: Xavier Barril, Axel Bidon-Chanal, Josep M Campanera, Javier Luque, Ramón Pouplana.

Altres (becaris, doctorands, col·laboradors)

  • Becaris: Daniel Álvarez, Mousumi Bhattacharyya, Flavio Forti, Jordi Juárez, Ana Luisa Novo, Montserrat Pujades, Peter Schmidtke, Jesus Seco
  • Post-doc: Patrício Flores, Ignacio Soteras

La recerca desenvolupada està orientada cap a l'estudi de les relacions estructurals, dinàmiques i reactives de biomolècules amb la seva activitat biològica. En aquest marc, el nostre treball compren una gama variada de sistemes, que varia des de molècules petites (lligands, fàrmacs, etc) fins a biomacromolècules (proteïnes, àcids nuclèics) o bé la interacció entre lligand i biomacromolècula en el marc del disseny de fàrmacs.

Molècules petites. En aquest punt el interès principal es dirigeix cap a la caracterització i predicció de diverses propietats, incloent estats conformacional, tautomèrics i d'ionització, així com l'estudi de forces intermoleculars que determinen el processo de reactivitat i reconeixement molecular.

Biomacromolècules. L'objectiu és esbrinar la relació entre l'estructura de la proteïna, la seva flexibilitat dinàmica i la seva funció biològica. En aquest camp actualment estem estudiant l'hemoglobina truncada N de M. tuberculosis i la seva implicació com a sistema de defensa del microorganisme enfront de l'estrès nitrosatiu. Tanmateix estem considerant formes anòmales de dúplexes de DNA formades per bases no naturals, com seleno derivats de les bases naturals o benzo- i nafto-derivats de les bases del DNA.

Disseny de fàrmacs. El nostre objectiu comprèn d'una banda el desenvolupament de noves eines computacionals en disseny de fàrmacs, així com el disseny basat en estructura en sistemes d'interès terapèutic. Entre els primers, cal esmentar el desenvolupament de mètodes per determinar la conformació bioactiva, la predicció de centres d'unió vàlides en disseny de fàrmacs o la millora de programes de docking. Entre els segons, el nostre treball contempla el desenvolupament d'inhibidors en sistemes como acetilcolinesterasa, glicogen sintasa quinasa 3, o fosfodiesterasa 7.

Més informació: www.ub.edu/cbdd

Bústia del Departament

Deixa'ns el teu comentari i / o consultes sobre la nostra activitat en el nostre departament

imagenAnuncio
Click Aquí