L'Arxiu del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República custodia diversos fons amb documentació generada per institucions polítiques, econòmiques, socials i culturals del règim franquista.

Fons FV i F-FVConté fonamentalment fulls volants des del final de la Guerra Civil fins a l’actualitat. Pel que fa al primer franquisme (1939-1950) els documents més interessants pertanyen a: Movimiento Nacional, Guardia de Franco, Ajuntaments, Diputacions Provincials, Ministeris, Falange Española, Església, Festes de la Victòria o de Afirmación Patriótica i Central Obrera Nacional Sindicalista.

A partir dels anys 50, destaca el material relacionat amb: Congreso Eucarístico (1952), Juntes Locals de Llibertat Vigilada del Ministerio de Justícia, Jornades de Reconciliación Nacional, Eleccions sindicals, Visita de Franco a Barcelona (1960), commemoració “25 años de Paz” (1965), Carlins, etc.

Pel que fa als últims anys del franquisme, destaca la documentació relacionada amb la cada cop més rellevant oposició al règim i la repressió que va comportar.

 

Fons DU: Conté documentació sobre el món universitari en general des del final de la Guerra Civil fins a l’actualitat. La documentació generada pel règim franquista pertany majoritàriament a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i de València i reflecteix com el Ministerio de Educación Nacional va reprimir tant els conflictes polítics i laborals del professorat com el moviment estudiantil.

Fons FP i F-FP: els fons personals amb documentació generada pel règim franquista són:

 

Inici

FONS PEGASO: conté documentació relacionada amb la repressió exercida per l’empresa i les autoritats franquistes per frenar la lluita dels treballadors de la fàbrica PEGASO.

FONS MIL (Movimiento Ibérico de Liberación): conté documentació dels processos judicials endegats contra els membres del MIL, molt especialment contra Salvador Puig Antich i la seva sentència de mort.

FONS DARNIUS (Arxiu 1 i Arxiu 2): Consta de documents diversos amb informació destacada sobre el sindicat vertical (Central Nacional Sindicalista de la província de Girona) i el Movimiento Nacional, així com de documentació rebuda i generada per l’Ajuntament de Darnius durant el franquisme, que il·lustra la vida quotidiana d’un municipi sota la dictadura de Franco.

FONS AG i F-AG: conté fotografies, calendaris, estampes, làmines, postals, bitllets de loteria, recordatoris i bons d'ajut del franquisme..

 

FONS RP: Reculls de premsa sobre molts dels fets històrics (bany de Fraga a Palomares, visita Eisenhower, etc.)  esdevinguts a Catalunya i l’estat espanyol durant el règim franquista.

Podeu consultar els inventaris d'aquests fons a la pàgina dels Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.

FONOTECA: Memòria obrera de la fàbrica PEGASO : 57 entrevistes realitzades als treballadors de la fàbrica Pegaso (ENASA), una font imprescindible per a l'estudi del moviment obrer durant el Franquisme.

Inici

Adhesius

Destaquen els editats per grups feixistes (Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Unidad Española, Fuerza Nueva) o carlins (Grupos de Acción Carlista) i per organismes governamentals (Secretaría de Turismo, Fires de Mostres).

 

 

Inici

 

Banderins

 

 

Paper moneda

 

Inici

 

Postals

Inici

 

Segells