El fons de material divers s'ha anat formant gràcies a diferents donacions. Destaquem, especialment, la del fons personal Xavier Vinader, periodista interessat en l'estudi del Franquisme durant la Transició democràtica espanyola.

El gruix del material representa un clar homenatge a l'època franquista. Hi ha peces de finals dels anys 60 i començaments dels 70, que corresponen al final de la dictadura i molts són objectes de la Transició.

 

Pins i xapes

Banderes  

Clauers  

Insígnies i roba

Llumins      

 


 

Pins i xapes

Inici


 

Banderes

Inici


 

Clauers

 

Inici


 

Insígnies i roba

Inici


 

Llumins

 

Inici