Recull d'adreces d'interès

Totes les novetats seguint els nostres comptes a les xarxes socials  FutursUB a Facebook  @futursUB a Twitter  futursUB a Google+

 

Autoconeixement. Guia per a l'alumnat
En aquest apartat, hi trobaràs un qüestionari que avaluarà la teva personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns professionals. Hi pots consultar també la informació de suport específica per als alumnes, famílies i professors. [Generalitat de Catalunya] http://ves.cat/l0lc

Vés Més Enllà. Mobilitat internacional
http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/?utm_source=homeub&utm_medium=baner&utm_campaign=ompi

Què i per què estudiar a les universitats calatanes? [Generalitat de Catalunya]
http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do

Catalunya Professional. L'eina que et permet localitzar tota l'oferta de formació professional de Catalunya  [Generalitat de Catalunya] http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml?set-locale=ca_ES

Proves d'Accés a la Universitat.
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/PAU.html

Accés Més grans de 40 anys.
http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/MG40.html

Preinscripció universitària. [Generalitat de Catalunya]
https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html

Simulador de notes [Generalitat de Catalunya]
http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/preSimulador.do?partMenuId=82

Matrícula a la UB.
http://www.ub.edu/acad/primer/matricula

Convalidacions entre diferents estudis universitaris.
http://www.ub.edu/acad/primer/convalidacions/requisits.htm

Trasllat d'expedient.
http://www.ub.edu/acad/acces/trasllat.htm

Assegurança escolar.
http://www.ub.edu/sae/serveis/assegurances

 

 

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Telèfon 93 355 60 00
  • Actualització: 13.01.2016
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu