Bioquímica en viu

Fem Quimica al Laboratori

La Bioquímica és una ciència que estudia el funcionament de la cèl·lula a nivell molecular i és imprescindible per la comprensió de l’organització i funcionament dels éssers vius.

 

Del 29 de gener al 7 de febrer de 2019

Descripció

La Bioquímica i Biologia Molecular és una ciència en expansió, les seves aplicacions van desde la Medicina i nous fàrmacs fins a l’Agricultura i les plantes transgèniques. En ella es fan servir tècniques com la PCR i s'empren plasmidis i enzims de restricció entre d'altres.

Aquesta activitat experimental vol posar en contacte a l’alumnat de Batxillerat amb la Bioquímica i així donar a conèixer a aquest alumnat les aplicacions que té en la nostra societat i introduir-los en el món de la recerca.

En els tallers hi haurà una primera part d'explicació sobre què és la bioquímica i la seva aplicació. Després l'alumnat treballarà tres pràctiques sobre: les proteïnes; la mesura de la concentració de la glucosa; i sobre el clonatge virtual.

 

A qui s'adreça?

Activitat adreçada als alumnes de 1r de batxillerat.

Nombre de places: 40 per sessió.

 

Dates i horari

Del 26 de gener al 6 de febrer de 2018.

La sessió de matí és de 9 a 13 hores. La sessió de tarda és de 15 a 19 hores.

 

Preu i com fer el pagament

L'import de l'activitat és de 10 euros per alumne.

Per formalitzar la inscripció, cada centre admès haurà abonar 10 euros per alumne al compte ES61-2100-3642-13-2200076957 de CaixaBank, indicant la paraula BIOQUÍMICA VIU i el nom del centre de secundària.

Si heu de demanar una factura, cal fer-ho en el moment de realitzar el pagament de l’activitat. La data límit per a sol·licitar la factura serà el 13 de desembre de 2018, atès el calendari de tancament de l’exercici econòmic de la Universitat.
Per tal d’emetre la factura, és necessari que envieu un correu amb la raó social, l’adreça, el NIF i un email de contacte a sae.organitzacio@ub.edu

Si heu de demanar una factura, cal sol·licitar-la en el moment de realitzar el pagament i adjuntar el justificant del pagament de l’activitat. Per poder emetre la factura, és necessari que envieu un correu electrònic a sae.organitzacio@ub.edu on s'especifiqui:

  • La raó social del centre de secundària,
  • L’adreça postal del centre de secundària,
  • El Número d'Identificació Fiscal (NIF), i,
  • Una adreça de correu electrònic de contacte.

 

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Si es renuncia a la plaça asjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
 • Per malaltia degudament justificada. S'ha de comunicar com a termini màxim l'endemà de la finalització de l'activitat.

Qualsevol tipus de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

 

Lloc i accés

Edifici Prevosti, laboratoris planta -1
Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona (com arribar-hi)

 

Inscripció

Inscripció tancada.

Les sessions s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.

 

 FutursUB a Instagram

 • Servei d'Atenció a l'Estudiant
 • c. Adolf Florensa,8
 • Telèfon 93 355 60 00
 • Actualització: 28.03.2019
 • Contacte: sae.futurs@ub.edu