Physis - Campus d'Estiu de Física

La física (del grec "physis", que significa natura) estudia els fenòmens naturals de tota mena, des de les partícules subatòmiques fins a la formació i l'evolució de l'univers. La física és per tant, a la base de qualsevol disciplina científica o tecnològica.

Amb l'objectiu d'apropar aquesta ciència fonamental als estudiants preuniversitaris, la facultat de Física de la Universitat de Barcelona organitza el seu habitual Campus d'Estiu de Física "Physis" per a estudiants de 1r de Batxillerat.

 

18 al 22 de juny de 2018

Descripció

Physis 2018 consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació plenàries i realitzen pràctiques amb participació activa en grups reduïts dins els laboratoris del nostre centre. Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat dels camps de la meteorologia i climatologia, astrofísica i cosmologia, partícules elementals, relativitat, quàntica, nous materials, superconductivitat, estat sòlid, tecnologia electrònica, etc

El programa del campus es desenvolupat de forma exclusiva per professorat dels diferents departaments i instituts de recerca de la Facultat de Física de la UB, sota la coordinació de l’equip deganal.

Un cop finalitzat el campus s’entregarà als assistents un diploma acreditatiu de la seva participació.

 

Destinataris

Estudiants de primer de batxillerat (els alumnes han d'haver cursat i aprovat 1r de batxillerat durant el curs 2017-2018)

 

Places

L'activitat està limitada a 90 places.

En cas de que el nombre d'inscripcions superi amb escreig aquesta xifra, se seleccionaran els estudiants en funció del seu expedient acadèmic, parant especial atenció a les qualificacions obtingudes en les assignatures de caire científic i tecnològic.

 

Calendari i horaris

Preinscripció: del 3 al 30 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Publicació del llistat d'admesos: 4 de juny de 2018.

Pagament de la inscripció: entre el 2 i el 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Durada: del 18 al 22 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Horari de les conferències plenàries: de dilluns a divendres, de 9.30 a 10.30 hores.

Lloc: Sala de Graus antiga.

Descans: de 10.30 a 11 hores

Horari de les sessions pràctiques: de dilluns a divendres, d'11 a 13.30 hores.

Lloc: diversos laboratoris del centre.

Programa

Conferències plenàries: (idioma català/castellà)

 • Dilluns, 18 de juny:Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teoría del Todo, a càrrec del Dr. Roberto Emparan del departament de Física Quàntica i Astrofísica.
 • Dimarts, 19 de juny:Canvi climàtic: certeses i incerteses, a càrrec de la Dra. Carme Llasat del departament de Física Aplicada.
 • Dimecres, 20 de juny:Biofísica: com explorar la Física a través de la Biologia, a càrrec de la Dra. Marta Ibañes del departament de Física de la Matèria Condensada.
 • Dijous, 21 de juny:El descobriment del LED blau i les conseqüències aplicades, a càrrec del Dr. Joan Esteve del departament de Física Aplicada.
 • Divendres, 22 de juny:La vida a l'oceà còsmic, a càrrec del Dr. Josep Maria Solanes del departament de Física Quàntica i Astrofísica.

 

Sessions pràctiques:

 • Explorant l'univers.
 • Tecnologia electrònica.
 • Electromagnetisme i superconductivitat.
 • Làsers i holografia.
 • Joc de "drons".

>>> L'accés a les sessions pràctiques es farà de forma rotatòria i en grups reduïts.

 

Preu i pagament

El preu de l'activitat és de 30 euros.

Els alumnes admesos hauran de realitzar el pagament dels 30 euros entre el 4 i el 13 de juny (ambdós inclosos) fent un ingrés al compte ES61 2100-3642-13-2200076957 de "La Caixa", en què s'ha d'indicar la referència "PHYSIS" i el nom complert de l'alumne/a.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
 • Per malaltia degudament justificada.

Qualsevol tipus de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

 

Inscripció

Inscripció tancada.

 

Lloc i accés

El punt de trobada tots els dies serà l'Atri Solar de la facultat. Es prega puntualitat.

Facultat de Física
Mart í i Franqués, 1
08028 Barcelona (com arribar-hi)

 FutursUB a Instagram

 • Servei d'Atenció a l'Estudiant
 • c. Adolf Florensa,8
 • Telèfon 93 355 60 00
 • Actualització: 05.06.2018
 • Contacte: sae.futurs@ub.edu