LLISTAT DE ROQUES

ROQUES IGNIES O MAGMÀTIQUES

LAVA BASALTICA

LAVA BASALTICA VESICULAR

BASALT

CENDRA VOLCANICA DE TAZACORTE

CENDRA VOLCANICA DEL TENEGUIA

CINERITA

GRANODIORITA

ESCORIA VOLCANICA

GRANIT AMB MEGACRISTALLS DE FELDSPAT ROSA

GRANIT DE CANTALLOPS

GRANIT I SAULO DE MARÇA

GRANIT PORFIRIC

LAPIL·LI DEL VOLCA CROSCAT

LAPIL·LI DEL VOLCA TENEGUIA

OBSIDIANA

PEGMATITA

PUMITA

Les mostres de roques porten unes lletres i un número per identificar-les. El significat de les diferents lletres és el següent:

I, ígnia o magmàtica; v, volcànica; p, plutònica; h, hipabissal.

ROQUES METAMÒRFIQUES

ESQUIST

ESQUIST MICACI AMB QUIASTOLITA

ESQUIST QUARSITIC PLEGAT

FIL·LITA PIGALLADA

FIL·LITA PLEGADA AMB FILONETS DE QUARS

GNEIS. CAP DE CREUS

GNEIS. SERRA DE RODES

MARBRE DE GUALBA

MICASQUIST

MICASQUIST AMB GRANATS

MICASQUIST AMB GRANATS, SECCIO

PISSARRA BITUMINOSA

PISSARRA CARBONOSA ANB RESTES VEGETALS

PISSARRA

SERPENTINITA

Les mostres de roques porten unes lletres i un número per identificar-les. El significat de les diferents lletres és el següent:

M, metamòrfica; e, esquist, micasquist i micacita; g, gneis; m, marbre; q, quarsita; serp, sepentinita; f, fil·lita; p, pissarra.

ROQUES SEDIMENTÀRIES

ALABASTRE

CALCARENITA

CALCARIA CORAL·LINA

CALCARIA ESTROMATOLITICA

CALCARIA LITOGRAFICA

CALCARIA D´ALVEOLINES

CALCARIA NUMMULITICA

CONGLOMERAT DE MONTSERRAT

CONGLOMERAT DE MONTSANT

SEDIMENT CIMENTAT SUBACTUAL

SEDIMENT MARI ACTUAL

DOLOMIA

GRES AMB GRANOCLASSIFICACIO

PEDRA DE MONTJUIC

PEDRA D´ALCOVER

GRES DE FOLGUEROLES

GRES VERMELL AMB LAMINACIO

LIDITA

LUMAQUEL·LA

MARGUES D´IGUALADA

MARGUES DE PAPIOL

MARGUES DE GURB

NUMMULITS

HALITA SILVITA CARNAL·LITA

SAL DE CARDONA

SAULO

CHERT

SORRA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

SORRA EOLICA DEL PORT DE LA SELVA

SORRA LITORAL

GUIXOS

TRAVERTI

Les mostres de roques porten unes lletres i un número per identificar-les. El significat de les diferents lletres és el següent:

S, sedimentària; d, detrítica; m, marga; a, arenita; r, rudita; car, carbonàtica; eva, evaporítica; sil, sílex.