X Jornada de Drogodependències.

Valors, salut i addiccions en la Catalunya del futur

Divendres 30 de novembre de 2018

 

La Universitat de Barcelona pensem que, més enllà de ser alumnes o treballadors/es, som persones. Per tant, creiem que també ens hem d'ocupar, no només del rendiment acadèmic, sinó també de com estem, de la nostra salut, el nostre benestar psicològic, el nostre projecte de vida, etc.

A més, la Universitat de Barcelona té la voluntat de fomentar cada cop més la responsabilitat social envers causes humanitàries i socials que també reverteixen per als mateixos alumnes, familiars i personal de la Universitat.

Per aquest motiu, la UB té signat un conveni de col·laboració amb l'ONG Projecte Home que treballa pel tractament i prevenció de les drogodependències a Catalunya.

Fruit d'aquesta col·laboració organitzem jornades, col·loquis, etc amb la finalitat d'apropar la realitat de les drogodependències i altres addiccions tant a l'alumnat com al professorat des d'una visió àmplia, comprensiva i integradora.

 

Aquesta activitat s’emmarca en les accions contemplades en els convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i les universitats catalanes, per a l’impuls de la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE).

En aplicació d’aquest conveni, la Universitat de Barcelona registrarà les dades de la persona que signa aquest document en les aplicacions de gestió d’usuaris SICAS i GALILEU del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la modalitat de “serveis previs a l’ocupació”. D'igual manera, la UB informarà al SOC sobre l’activitat d’orientació realitzada.

 

Objectiu

La Jornada de Drogodependències celebra el seu desè aniversari reflexionant sobre el futur de les addiccions a Catalunya.

Quina és la realitat que marcarà l’àmbit de les addiccions durant la propera dècada?

Quins són els principals reptes? Quines són les amenaces?

Fruit del marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Projecte Home Catalunya, la X Jornada de Drogodependències se centrarà en els col·lectius més vulnerables i les seves necessitats, les noves conductes de risc entre els més joves i els diferents mètodes d’abordatge de les addiccions en aquest context variable.

 

A qui s'adreça?

Alumnat, PAS i PDI de la Universitat de Barcelona i professionals interessats en l'àmbit de les addiccions.

Els certificats d'assistència es lliuraran al finalitzar la jornada.

 

Reconeixement de crèdits

Per a l'alumnat de grau de la Universitat de Barcelona aquesta activitat és susceptible de reconeixement acadèmic amb 0,5 crèdits ECTS.

Per poder sol·licitar el reconeixement s'ha de realitzar un treball sobre la jornada.

 

Data

Divendres 30 de novembre de 2018 de 9 a 14 hores.

 

Preu i pagament

El preu d'aquesta activitat és de 10 euros.

Un cop emplenat el formulari d'inscripció s'haurà abonar l'import de l'activitat al compte ES61 2100-3642-13-2200076957 de CaixaBank, indicant la paraula PHOME2018 i el vostre nom complet.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

  • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
  • Si es renuncia a la plaça adjudicada amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici de l'activitat.
  • Per malaltia degudament justificada.

Qualsevol tipus de sol·licitud de renúncia i/o devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

 

Inscripció

INSCRIPCIÓ TANCADA

Lloc

Aula Magna de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Barcelona [com arribar-hi]

 

 FutursUB a Instagram

 

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Telèfon 93 355 60 00
  • Actualització: 29.11.2018
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu