Facultat de Farmàcia - Campus de l'Alimentació de Torribera

JPO Presentació dels graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica i la doble titulació de Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica. Visita guiada per les instal·lacions del Campus de l'Alimentació de Torribera.

Adreçat a alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar un dels dos graus que s'hi imparteixen.

 

Data: 12 d'abril

Llistat d'inscripcions rebudes

Programa

15.30 hores.
Inauguració acte a càrrec de la vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants de la facultat de Farmàcia, Dra. Mercè Pallàs.

Preesentació dels graus que s'impateixen al Campus de l'Alimentació:

  • Dra. Elvira López Tamaes, cap d'estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments.
  • Dra. Conxita Amat, cap d'estudis de Nutrició Humana i Dietètica.
  • Dr. Josep Boatella, coordinador acadèmic del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques.


16.30 hores.
Tallers als laboratoris del Campus.

17.30 hores.
Visita guiada per les instal·lacions del Campus de l'Alimentació de Torribera.

  • Espais docents i Unitat de Laboratoris Docents de l’edifici Marina.
  • Biblioteca.

 

Places

Inscripció limitada a 150 places.

 

Lloc i accés

Sala de les Voltes (edifici de La Masia) del Campus de l'Alimentació de Torribera
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramenet (com arribar-hi)

 

Inscripció tancada ja que s'han cobert totes les places de l'aforament.

 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer Seminaris, Jornades i Congressos titularitat de la Universitat de Barcelona, les finalitats principals del qual són: difusió d'informació i gestió de seminaris, congressos o esdeveniments similars organitzats per la Universitat de Barcelona. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu