6a edició Premi Xavier Domingo

detergènciaXavier Domingo, doctor en Química per la UB, fou president del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) de l’any 2001 al 2004, directiu d’una indústria de tensioactius, professor ajudant del Departament de Química Tècnica de la Universitat de Barcelona i enginyer químic de l’Institut Químic de Sarrià. El 2007 li fou atorgada la medalla del CED a títol pòstum.

 

Termini de presentació de treballs: 1 de febrer de 2018.

Objectius

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.

A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària de tot l’Estat espanyol.

El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

 

Destinataris

Poden optar al premi per a estudiants de secundària els treballs de recerca presentats durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2017-2018 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.

Poden optar al premi per a estudiants universitaris els treballs de fi de grau presentats durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 per alumnes de grau de qualsevol titulació impartida en universitats espanyoles.

Els treballs poden ser individuals o, com a màxim, de dos autors.

 

Premis

El premi per als treballs guanyadors en cada modalitat és de 1.000 € per a l’alumne i 500 € per al professor tutor o director del treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball guanyador sigui de dos autors, el premi es reparteix equitativament.

El jurat pot concedir en cada modalitat un accèssit de 300 € per a l’alumne i 200 € per al professor.

Per obtenir-ne més informació consulteu les bases del Premi.

 

Lliurament

Els treballs que optin al Premi han de ser lliurats al Servei d'Atenció a l'Estudiant fins l'1 de febrer de 2018 inclòs.

El lliurament es pot realitzar enviant un correu electrònic a sae.futurs@ub.edu amb la següent informació:

  • Assumpte/Tema: Premi Xavier Domingo.
  • Títol del treball i nom compet de l'autor/a.
  • Adjuntar el treball d'investigació.
  • Adjuntar la fitxa amb les dades de l'autor/a (descarregar la fitxa)

 

També podeu fer arribar el treball i la fitxa per qualsevol altra via al Servei d'Atenció a l'Estudiant (carrer Adolf Florensa, 8 - Barcelona 08028 - telèfon: 93.403.44.60)

Amb la col·laboració i el patrocini de
CEDSoceiedad Española de Químicos CosméticosCRODA
 

 

 FutursUB a Instagram

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Telèfon 93 355 60 00
  • Actualització: 13.09.2017
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu