IX Jornada de Drogodependències.

La inserció laboral: Un esglaó indispensable per superar una addicció.

Divendres 10 de novembre de 2017

 

La Universitat de Barcelona pensem que, més enllà de ser alumnes o treballadors/es, som persones. Per tant, creiem que també ens hem d'ocupar, no només del rendiment acadèmic, sinó també de com estem, de la nostra salut, el nostre benestar psicològic, el nostre projecte de vida, etc.

A més, la Universitat de Barcelona té la voluntat de fomentar cada cop més la responsabilitat social envers causes humanitàries i socials que també reverteixen per als mateixos alumnes, familiars i personal de la Universitat.

Per aquest motiu, la UB té signat un conveni de col·laboració amb l'ONG Projecte Home que treballa pel tractament i prevenció de les drogodependències a Catalunya.

Fruit d'aquesta col·laboració organitzem jornades, col·loquis, etc amb la finalitat d'apropar la realitat de les drogodependències i altres addiccions tant a l'alumnat com al professorat des d'una visió àmplia, comprensiva i integradora.

 

Aquesta activitat s’emmarca en les accions contemplades en els convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i les universitats catalanes, per a l’impuls de la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE).

En aplicació d’aquest conveni, la Universitat de Barcelona registrarà les dades de la persona que signa aquest document en les aplicacions de gestió d’usuaris SICAS i GALILEU del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la modalitat de “serveis previs a l’ocupació”. D'igual manera, la UB informarà al SOC sobre l’activitat d’orientació realitzada.

 

A qui s'adreça?

Alumnat de la Universitat de Barcelona i professionals interessats en l'àmbit de les addiccions.

Els certificats d'assistència es lliuraran al finalitzar la jornada.

 

Reconeixement de crèdits

Per a l'alumnat de grau de la Universitat de Barcelona aquesta activitat és susceptible de reconeixement acadèmic amb 0,5 crèdits ECTS.

Per poder sol·licitar el reconeixement s'ha de realitzar un treball sobre la jornada.

 

Data

Divendres 10 de novembre de 2017 de 9 a 14 hores.

 

Preu i pagament

Activitat gratuïta.

 

Inscripció

Emplenant el següent formulari.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  (* camps obligatoris)
Nom*
Cognoms*
DNI*
Correu electrònic*
Ets col·laborador de Projecte Home?*
>Emplenar en cas de ser estudiant de la UB.
Voldràs fer el reconeixement acadèmic?*
Tipus d'ensenyament
Centre UB
 

 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Feina UB”, titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de gestionar accions formatives així com d’altres adreçades a la millora de l’ocupabilitat. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu.

Així mateix, les dades de caràcter personal seran incorporades als fitxers “Base de dades de persones demandants de feina”, la finalitat del qual és la gestió del tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, així com la gestió de programes que facin possible la millora de l’ocupabilitat; i “Base de dades de subvencions i ajuts”, la finalitat del qual és gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya. Els dos fitxers són titularitat del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes accions s’emmarquen en els convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement,  i les universitats catalanes, per a l’impuls de la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. L'òrgan responsable dels fitxers és el/la Director/a de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’encarregat del tractament és la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Direcció de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307. 08018 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: subdireccio.pao.soc@gencat.cat.

 

Lloc

Aula Magna de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Barcelona [com arribar-hi]

 

Activitat finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 

 FutursUB a Instagram

 

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Telèfon 93 355 60 00
  • Actualització: 23.10.2017
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu