Més informació

Presentació

GAUDIR UB és un programa d’activitats acadèmiques constituït per cursos trimestrals de vint hores, de marcat caràcter divulgatiu però amb el rigor i la qualitat que n’asseguren una institució com la Universitat de Barcelona.

Els cursos estan oberts a tothom: no es requereix cap titulació prèvia ni hi ha cap requisit d’accés més enllà de les ganes d’aprendre i de gaudir adquirint coneixements. La temàtica dels cursos és molt variada i els continguts estan molt interrelacionats, però poden agrupar-se entorn de les branques següents: art, història, cultura i societat, ciències de la natura i salut.

Cada trimestre s’ofereixen cursos independents però que poden ser complementaris de cursos anteriors, seguint les preferències de contingut indicades pel propi alumnat. Aquesta flexibilitat permet una evolució constant del programa i seguir oferint a ciutadania cursos d’allò que més l’interessa. D’aquesta manera, Gaudir UB manté el seu compromís de posar a disposició de la societat part del coneixement que es genera a la Universitat de Barcelona.

  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)