Més informació

Presentació

El projecte GAUDIR UB és un programa d’activitats acadèmiques organitzat des de l’Àrea de Formació Complementària.

Aquest projecte pretén posar a disposició de la societat el coneixement que es genera a la Universitat de Barcelona.

Es tracta d’un conjunt d’activitats acadèmiques de format presencial i de marcat caràcter divulgatiu, amb el rigor i la qualitat que n’asseguren una institució com la Universitat de Barcelona.

Es programen activitats al llarg de tot l’any, i s’imparteixen a les seus de l’Àrea de Formació Complementària. La flexibilitat en els formats i la durada d’aquestes activitats permeten una adaptació constant als continguts oferts, a les metodologies docents, al caràcter divulgatiu de l’oferta i al lloc concret de realització.

Aquest programa es crea amb la ferma voluntat d’obrir la Universitat a tothom. Així, dirigit a un públic general i sense restriccions, l’objectiu del projecte GAUDIR UB és posar en valor la Universitat de Barcelona obrint-la a la societat.

  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB