Més informació

Espais i moments de l'espiritualitat a la Catalunya medieval


Informació general

info
català
20 hores
del 2 d'octubre al 4 de desembre de 2020
Divendres de 10 a 12 h
Online

Espais, objectes i pràctiques en l'espiritualitat medieval

Aquest curs té tres parts distribuïdes en un curs per trimestre i reprèn la línia ja desenvolupada en edicions anteriors de Gaudir UB sobre espiritualitat medieval, ara des d'una nova perspectiva que se centra en espais, objectes i pràctiques.
En aquest primer curs es proposa a l'estudiant una aproximació innovadora a l'espiritualitat medieval en la qual, sense deixar-la de banda, no prevalgui tant la seva evolució històrica, sinó les profundes relacions amb el seu entorn, sigui de caràcter natural o antròpic. No en va, partim del plantejament que els monestirs i convents de l'edat mitjana, lluny de ser construccions apartades i aïllades, eren elements de primera importància en el paisatge català que ocupaven una centralitat manifesta sobre el territori i establien profundes relacions amb els altres actors socials que s'hi movien. Per tant, al llarg del curs, procurarem veure com es distribuïen i evolucionaren els centres religiosos de la Catalunya medieval, quins patrons d'assentament seguien, com es relacionaven amb la societat circumdant i també com s'estructuraven internament a nivell espacial, intentant, en la mesura del possible, sobrepassar els murs d'institucions avui ja desaparegudes.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)