Més informació

El món de l'Antiguitat tardana


Informació general

info
català
20 hores
del 28 de setembre al 14 de desembre de 2021
dimarts de 11.30 a 13.30h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial

La investigació historiogràfica produïda en els darrers cinquanta anys ha posat un èmfasi particular en el període anomenat Antiguitat tardana. Cronològicament, s'estén de l'assassinat d'Alexandre Sever, darrer representant de la dinastia severa, al regnat de Carlemany, coronat emperador del primer imperi germànic; geogràficament, parteix de la Mediterrània per abastar Europa i el Pròxim Orient. I realment resulta un període molt interessant perquè representa la transició entre l'Antiguitat clàssica i l'alta edat mitjana, un moment en el qual es produeixen canvis que afecten profundament, però de manera gradual, a tots els vessants del fenomen històric i condueixen a l'època medieval plena.

En aquest curs, coneixerem els fets i els individus que protagonitzen aquests canvis per tal d'entendre les raons que els originen i les conseqüències que impliquen. Ho farem des d'una perspectiva global, marcadament temàtica, que pretén exposar de manera didàctica els diferents àmbits de la civilització tardoantiga. Així, a més d'oferir les fites polítiques indispensables, analitzarem l'evolució de la societat romana i la seva composició, la rellevància social dels espectacles públics, la difícil continuïtat de la cultura clàssica, l'impacte de l'entrada en escena dels pobles germànics i de l'Islam i, molt especialment, la cristianització del món antic, un procés progressiu i definitiu no exempt de conflictes, que constitueix la principal innovació del període.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)