Més informació

Introducció a la criminologia: l'estudi de les situacions de risc


Informació general

info
català i castellà
20 hores
del 28 de setembre al 14 de desembre de 2021
dimarts de 9 a 11h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial

Actualment, la criminologia estudia més els fets socials, com els comportaments antisocials i/o incívics més greus que alteren la convivència ciutadana, que el crim. Aquest és un curs d'inici a la criminologia destinat a persones interessades en ampliar el coneixement d'aquesta ciència social per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Identificarem els desafiaments dels comportaments socials més greus per la convivència de la ciutadania i de quin manera la criminologia estudia els seus factors de risc per reduir les conseqüències negatives. A més, s'estudiaran els problemes de convivència social des de l'àmbit de la criminologia aportant mesures i propostes basades en l'evidència.

La criminologia actual estudia els processos de control per poder solucionar les problemàtiques antisocials més greus. En aquest curs, també es farà una anàlisi dels riscos concrets de l'espai, el temps i l'edat de l'autor en relació amb la casuística delictiva. S'identificaran els potenciadors del crim i la criminalitat que afecten els comportaments antisocials. Així mateix, s'estudiaran els riscos per les dones i la ciberdelinqüència.

Així doncs, l'objectiu del curs és l'estudi dels riscos personals, socials i situacionals davant del delicte i els comportaments incívics més greus.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)