La transició democràtica (1975-1986)


Informació general

Català
20 hores
del 20 de setembre al 29 de novembre de 2018
dijous, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S4

El curs pretén fer una aproximació a la Transició Democràtica a Espanya, període durant el qual es va dur a terme el procés pel qual el país va deixar enrere el règim dictatorial del general Franco i va passar a regir-se per una Constitució que instaurava un Estat social i democràtic de dret. La fase històrica que coneixem com a Transició, doncs, s'ocupa del pas de la dictadura de Franco a la democràcia parlamentària establerta amb la Constitució de 1978.

            En el seu sentit estricte, la Transició s'estén des de la mort del dictador, el 20.XI.1975, fins a l'aprovació de la Constitució en referèndum a l'octubre de 1978. No obstant això, en general, aquesta visió restrictiva ha gaudit de poc ressò. Alguns especialistes, arrencant de la mort de Franco, perllonguen el període fins a 1982, data de l'entrada d'Espanya en l'OTAN i de la primera alternança al govern democràtic espanyol una vegada superat el cop d'estat del 23-F. Aquest és un punt de vista comú entre els historiadors polítics.

            Aquells que adopten una perspectiva econòmica, perllonguen aquesta fase fins a l'entrada d'Espanya com a membre de ple dret en la CEE en 1986, en considerar que aquest fet va culminar una transició econòmica que havia començat en els últims anys de la dictadura. I no falta qui des d'una perspectiva crítica amb el discurs historiogràfic dominant, fa arrencar l'inici de la transició als dos últims anys de la dictadura amb la seva crisi evident.

            El punt de vista adoptat en aquest curs ha estat el de més llarga durada, la qual cosa ha permès integrar una visió estrictament política amb els avatars econòmics de l'època.

            A totes aquestes consideracions se sumen les que no són específicament espanyoles, sinó fruit dels enormes canvis polítics que ha viscut el nostre món en les dues últimes dècades del passat segle. Des d’aquest punt de vista, el procés que va tenir lloc a Espanya de pas d'una dictadura a un règim de monarquia parlamentària està considerat com un model que va tenir una àmplia influència en processos semblants a escala internacional.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB