Més informació

Art, erotisme i sexualitat: del segle XIX a la Segona Guerra Mundial


Informació general

info
català
20 hores
del 14 de gener al 17 de març de 2020
Dimarts de 18 a 20 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Aula disponible properament

Aquest curs mostra les diferents maneres en què l'art ha representat l'erotisme i la sexualitat, des del Renaixement fins als inicis del segle XX.

El joc de formes eròtiques es pot estudiar seguint dos camins diferents. En primer lloc, ens centrarem en quin tipus d'experiència eròtica o sexual es representa en la pràctica artística, i la relacionarem amb les particularitats de cada context històric i de cada moviment artístic. En segon lloc, ens preguntarem de forma crítica -i amb perspectiva de gènere- quin joc de mirades es genera entre l'usuari de les obres i allò representat. Alhora, esbrinarem qui va encarregar les peces i per què, a quins espais havien d'anar ubicades, entre altres qüestions rellevants lligades a la representació de l'erotisme en l'art.

La metodologia del curs serà la pròpia de la història de l'art: relacionarem l'objecte artístic amb una sèrie de qüestions lligades al pensament, la política, la religió i la cultura de cada període. A més, en molts moments del curs incorporarem la perspectiva de gènere per tal de llegir de forma crítica totes aquelles representacions eròtiques que han consolidat la constant desigualtat de gènere.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB