Més informació

Perspectives feministes sobre el coneixement


Informació general

info
castellà
20 hores
del 13 de gener al 16 de març de 2020
Dilluns de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial

En les últimes dècades s'ha posat en relleu que els nostres sabers estan travessats per un conjunt de valors no sempre explicitats ni compartits, i també per un seguit d'interessos. Aquests interessos guien la producció de qualsevol forma de coneixement i es posen de manifest en el moment en què es decideix quina porció del món és valuosa de conèixer. Diversos corrents feministes han assenyalat com el gènere influeix en els criteris per produir, avaluar i transmetre coneixement i han advertit que diferents grups socials no poden influir de la mateixa manera en la producció de coneixement. Això crea diverses formes d'injustícia i aprofundeix en la falta de representativitat en els sabers.

Aquest curs presenta diversos corrents d'epistemologia feminista (del grec episteme, que significa 'saber', 'ciència'), les seves crítiques a la concepció rebuda i les seves propostes positives. Ens preguntarem per la veritat, l'evidència, la justificació i per la nostra posició com a subjectes epistèmics, i reflexionarem sobre la nostra participació en la construcció col·lectiva del saber.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)