Augment de la felicitat personal amb l'ajuda de la psicologia


Informació general

info
català i castellà
20 hores
del 15 de gener al 18 de març de 2020
Dimecres de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B7

Aquest curs té dos objectius generals. El primer és conèixer alguns descobriments científics significatius sobre les bases biològiques, psicològiques i socials de la felicitat, tenint en compte, particularment, els estudis de psicologia positiva i la distinció de Martin Seligman dels tres nivells de felicitat: vida de plaer, vida compromesa i vida significativa.

El segon objectiu és aprendre algunes tècniques, científicament provades, per incrementar la felicitat, el benestar i les habilitats socials, i entrenar-se en l'ús d'algunes d'aquestes tècniques, aplicades a la vida quotidiana. Seguint aquest plantejament, les sessions consten d'una part teòrica i una de pràctica, dedicades a l'aprenentatge i la pràctica guiada de diverses tècniques i exercicis.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB