Més informació

El patrimoni industrial i preindustrial de Catalunya


Informació general

info
català
20 hores
del 23 de setembre al 25 de novembre de 2020
dimecres de 16 a 18h
Online

Aquest curs es va realitzar per primer cop l'any acadèmic passat, 2019-2020, sota el nom de Catalunya: un món de ferro, foc i aigua.

A El patrimoni industrial i preindustrial de Catalunya estudiarem el patrimoni de la preindústria (segles XVI-XIX) i de la indústria (des d'inicis del segle XIX). Principalment, farem un recorregut pel patrimoni arquitectònic i tecnològic relacionat amb el treball industrial i el treball preindustrial del nostre país. Entenem el patrimoni industrial i el patrimoni preindustrial com un tot divers que inclou no tan sols l'arquitectura dels edificis, la maquinària i les eines de treball, sinó també els paisatges industrials, els espais amb significació cultural industrial amb les seves infraestructures específiques, els mitjans de transport i també, finalment, la història social del treball industrial i preindustrial. A més, la història de la tecnologia i la història de la ciència també tindran un lloc important en el curs.

Des d'una ambició i un caràcter interdisciplinari, el curs té la intenció de fer un viatge que sigui alhora històric, arquitectònic, tecnològic, artístic i etnològic. Volem donar eines bàsiques de comprensió tant del nostre passat industrial, com dels seus antecedents.

Com ja vàrem fer el curs passat, demostrarem de nou com el patrimoni del treball industrial té una enorme capacitat per explicar la història de Catalunya d'una forma insospitadament original i suggestiva. Explicarem la història dels treballadors i treballadores catalans, dels costums, de la vida quotidiana i, per acabar, dels valors lligats al treball.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)