Més informació

La pintura impressionista


Informació general

info
català
20 hores
del 20 de gener al 24 de març de 2021
dimecres de 11.30 a 13.30 h
Online

L'impressionisme és un dels moviments artístics més suggeridors i singulars del segle XIX. Considerat per molts com el primer pas cap a la consolidació de l'avantguarda artística, l'impressionisme suposa un canvi molt substancial respecte a la pintura acadèmica que es feia a Europa en aquell moment. Els impressionistes, inspirant-se en el romanticisme i amb la voluntat de ser profundament moderns, s'interessen per la veracitat visual i produeixen pintures en què el color i la pinzellada prenen el protagonisme.

El curs proposa una aproximació a la pintura dels impressionistes. S'aborda l'inici del col·lectiu i el context cultural en què sorgeix. L'atenció se centra en els temes i les actituds propis de la pintura del grup (el color, la pinzellada, l'oci, el nu, la fugacitat, el plein air...), sense oblidar les influències rebudes, com ara l'obra de Manet o l'art japonès. Es fa un èmfasi especial en la pintura feta per dones i en les seves característiques i temàtiques més rellevants.
Finalment, el curs ens permet acostar-nos a casa nostra: relacionarem la pintura impressionista francesa amb la dels seus coetanis a Catalunya, especialment l'Escola d'Olot i l'Escola Luminista de Sitges.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)