Més informació

Pobresa, assistència i hospitals a la Catalunya medieval


Informació general

info
català
20 hores
del 20 de gener al 24 de març de 2021
Dimecres de 10 a 12 h
Online

Què entenem per pobresa quan parlem del període medieval? Quines eren les motivacions rere la fundació d'un hospital? Els hospitals eren els únics espais d'assistència? Com evolucionà el fenomen assistencial en la Catalunya medieval?

Per primera vegada, es presenta un curs que proposa una aproximació a la pobresa, a l'assistència i als hospitals de la Catalunya medieval. Es vol oferir una imatge àmplia d'aquesta tríada que va des de l'antiguitat tardana fins al període modern. Mitjançant una anàlisi detallat, els estudiants adquiriran els coneixements suficients per entendre el funcionament i l'activitat d'aquestes institucions, els seus edificis i el seu impacte en la societat.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)