Més informació

Els filòsofs de la sospita: Nietzsche, Marx i Freud


Informació general

info
català
20 hores
del 22 d'abril a l'1 de juliol de 2021
dijous de 10 a 12 hores
Online

Agrupar Nietzsche, Marx i Freud sota el nom de «filòsofs de la sospita» o «mestres de la sospita» és una proposta de Paul Ricoeur, que va identificar un element comú als tres pensadors que encara no s'havia manifestat en la modernitat: la crítica a la societat i a la cultura.

Analitzant els plantejaments principals d'aquests filòsofs, veurem com qüestionen la noció de subjecte —la qual havia servit de base per elaborar la filosofia moderna—, els valors il·lustrats de les societats europees, el vincle entre llibertat i Estat, la religió, etc. El que reuneix els tres protagonistes d'aquest curs és, per tant, la sospita que la societat occidental està fonamentada sobre un error: la confiança cega en la raó, en el progrés i en la primacia de la subjectivitat lliure.

Al llarg de les sessions, per tant, estudiarem des d'una perspectiva sistemàtica els plantejaments de Nietzsche, Marx i Freud, que, a més, ens permetran dibuixar el terreny en què emergeixen algunes de les temàtiques més fonamentals de la filosofia del segle XX.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)