Més informació

Els grans canvis de la Terra: evolució natural i impacte humà


Informació general

info
català i castellà
20 hores
del 20 d'abril al 22 de juny de 2021
dimarts de 18 a 20 hores
Online

La Terra és un planeta dinàmic: les plaques tectòniques es mouen, es produeixen terratrèmols i erupcions volcàniques, el relleu es modifica per l'erosió, els rius canvien el seu curs, etc. Molts d'aquests processos tenen un impacte directe sobre l'ésser humà, ja que poden suposar un risc per a les poblacions properes. Però també l'activitat humana té un impacte sobre la dinàmica terrestre: utilitzem recursos minerals per avançar tecnològicament i combustibles fòssils per proveir-nos d'energia, amb el consegüent impacte mediambiental i la seva contribució al canvi climàtic.

Aquest curs, organitzat per professorat de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, ofereix una pinzellada sobre aquests tres aspectes: i) grans canvis geològics que han ocorregut al llarg de la història de la Terra, com poden ser les extincions massives o canvis climàtics del passat; ii) grans canvis produïts per l'home com l'impacte mediambiental per l'ús de recursos energètics i minerals i la seva contribució al canvi climàtic; iii) riscos geològics i la seva relació amb el canvi climàtic. L'objectiu és que els assistents adquireixin uns coneixements bàsics de geologia i rebin la informació necessària per a ser crítics amb temes actuals com canvi climàtic i transició energètica.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)