Més informació

Pensar l'actualitat africana


Informació general

info
català
20 hores
del 19 d'abril al 28 de juny de 2021
dilluns de 12 a 14 hores
Online

Les anàlisis sobre la realitat africana estan sovint marcades, encara avui, pels estereotips sobre el continent. Amb aquest curs volem oferir eines d'anàlisi per a una comprensió més rigorosa de l'actualitat africana, que ajudi a entendre les prioritats i les reaccions de la seva població. S'aportarà un context ampli que permeti entendre les grans línies d'allò que està passant a l'Àfrica.

Sessió a sessió, s'aniran desgranant temes clau de l'actualitat africana: els conflictes, el gènere, les especificitats de les seves societats, el desenvolupament, la cooperació... S'intentarà explicar la diversitat del continent africà i oferir exemples concrets de diferents dinàmiques que afecten els seus territoris.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)