Més informació

Les grans teories econòmiques i polítiques. Un recorregut històric


Informació general

info
català i castellà
20 hores
del 29 de setembre a l'1 de desembre de 2021
dimecres de 17 a 19h
Online

Aquest curs realitza un recorregut per les principals idees econòmiques i la seva relació amb la política i les polítiques econòmiques des de l'Antic Règim fins a l'actualitat.
Iniciarem el viatge amb la formació dels estats moderns i l'expansió comercial en el segle XVI. Després, passarem a analitzar les transformacions de la Il·lustració, que anuncien l'aparició del liberalisme econòmic i polític en el segle XVIII i la seva expansió en el segle XIX. El descontent amb el sistema liberal produirà l'emergència del marxisme i la seva extensió i adaptacions fins al dia d'avui. El segle XX coneix el gran debat entre el liberalisme, apuntalat amb la teoria econòmica neoclàssica, i el seu epígon el neoliberalisme, i la creixent intervenció de l'estat en l'economia, tant en les seves versions totalitàries, com en el keynesianisme en les democràcies occidentals. Aquest debat s'exacerba en els últims anys del segle XX i l'inici del segle XXI, etapa en què apareixen i es consoliden alternatives a aquesta dicotomia en els models de desenvolupament de les economies no occidentals, l'economia ecològica i el moviment feminista i el seu vessant politicoeconòmic.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)