Més informació

L'artista i el filòsof: art i text contemporanis


Informació general

info
castellà
20 hores
del 28 d'abril al 30 de juny de 2022
dijous d'11.30 a 13.30 hores
Barcelona - IL3 - Universitat de Barcelona
Presencial

Els escrits i les declaracions de pintors i escultors, com els de crítics i poetes, constitueixen fonts vàlides per estudiar les idees i les doctrines de l'art modern. Els artistes són comentaristes legítims del seu propi art, immersos com estan en les idees i les actituds del món que els envolta, i al mateix temps són els únics participants i testimonis de l'acte pel qual es crea una obra d'art.

És necessari entendre l'ambient social i cultural en el qual sorgeixen una sèrie d'idees que a poc a poc es van desenvolupant en les obres, tant escrites com plàstiques. I, dins d'aquest ambient, hem de ser capaços d'exprimir cada document en el seu context concret per entendre les intencions últimes tant de l'artista com del crític i el teòric.

En un ambient amè, i fomentant el debat sobre l'art modern i les idees estètiques, busquem una comprensió profunda del desenvolupament de la història de la nostra cultura.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)