Més informació

Art, erotisme i sexualitat al món contemporani - Barcelona


Informació general

mat
20 hores
del 24 d'abril al 3 de juliol de 2019
dimecres, de 10 a 12 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
S2

El següent curs planteja rastrejar les diferents maneres en les que l’art ha representat l’erotisme i la sexualitat al món contemporani, esquitxat de traumes bèl·liques i de l’inici de grans revoltes sexuals, feministes o homosexuals i posteriorment, d’activisme LGTBI. Aquest joc de formes eròtiques es pot estudiar seguint dos camins diferents. En primer lloc ens centrarem en quin tipus d’experiència eròtica o sexual s’està representant des de la pràctica artística, en relació a les particularitats del context històric. En segon lloc, ens haurem de preguntar de forma crítica –i amb perspectiva de gènere- quin joc de mirades es genera entre l’usuari de les obres i allò representat, esbrinant a l’hora qui ha encarregat les peces i per què, a quins espais havien d’anar ubicades, entre altres qüestions rellevants lligades a la representació de l’erotisme en l’art.

La metodologia serà la pròpia de la història de l’art, connectant des de l’objecte artístic una sèrie de qüestions lligades al pensament, la política, la religió i la cultura de cada període que abracen les obres. A més a més, hem de destacar el desig d’incorporar en molts moments del curs una perspectiva de gènere per tal de llegir de forma crítica totes aquelles representacions eròtiques que han consolidat la constant desigualtat de gènere.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Àrea de Formació Complementària - Gaudir UB