Més informació

Com es construeix una novel·la


Informació general

info
castellà
20 hores
del 15 de gener al 18 de març de 2020
Dimecres de 18 a 20 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial

Quan un lector s'aproxima a la lectura d'una història més o menys fictícia o fabulada, disposa de diverses eines -explícites o apreses de manera quasi inconscient- per reconèixer si es tracta d'una novel·la. Determinades característiques li permeten activar una sèrie de pautes per a la lectura i endinsar-se en la ficció. Aquests elements constitueixen la bastida i l'arquitectura literàries que l'escriptor disposa com a proposta artística, el domini dels quals determinarà la vàlua, l'èxit o la recepció del text com a obra literària, així com la implicació del lector. En qualsevol cas, cap autor no està exempt de relacionar-se amb aquests elements, ja sigui per seguiment estricte, per contraposició militant o per una opció intermèdia que participa de la hibridació de gèneres, tendència de la novel·la moderna.

Aquest curs, més que ser un taller d'escriptura, vol ser una aproximació a diversos exemples paradigmàtics per mostrar com s'ha expressat la novel·la al llarg de la història de la literatura i comprovar l'evolució i els canvis que ha patit, i per repassar les experimentacions i ruptures amb les regles del gènere per ampliar-lo i renovar-lo a partir o en contra de la tradició. En qualsevol cas, tant l'escriptor com el lector exigent han de disposar de determinades nocions i estratègies lligades a la difícil tasca d'escriure una novel·la, que suposen un bagatge cultural indispensable per plasmar o discutir una obra.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)