Més informació

Art català, del romànic al segle XX


Informació general

info
català
20 hores
del 19 d'abril al 28 de juny de 2021
dilluns de 17 a 19 hores
Online

Abordarem l'estudi de l'evolució de l'art català des del romànic fins a les darreries del segle XX. A cadascuna de les sessions plantejades oferirem un marc històric que ens permetrà contextualitzar una visió panoràmica i de conjunt dels estils, les obres més significatives en arquitectura, pintura i escultura, així com els principals artistes que han sorgit al llarg dels segles a Catalunya.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)