Més informació

La felicitat: una garantia de salut psíquica i creixement personal


Informació general

info
català
20 hores
del 20 d'abril al 22 de juny de 2021
dimarts de 9.30 a 11.30 hores
Online

Tots volem ser feliços. És l'objectiu que tothom té a la vida, fins i tot sense que ens ho plantegem. Quan pensem que no som feliços és perquè tenim un sentiment de pèrdua o de mancança a nivell afectiu, psicològic o material.

En aquest curs veurem que la felicitat està en nosaltres mateixos, en la nostra psique, i que aconseguir ser feliços depèn essencialment de nosaltres. Podem ser feliços malgrat les nostres mancances o les nostres pèrdues.

La consecució de la felicitat passa per l'autoconeixement i per la identificació dels factors que ens condueixen a la felicitat i dels que ens produeixen dolor, tristesa, depressió o molts altres sentiments que ens impedeixen ser feliços, com ara l'enveja, la gelosia, l'odi... Serem feliços si aprenem a desenvolupar factors positius i a eliminar els negatius, però també si millorem la nostra relació amb els altres. La generositat, l'empatia, la tolerància o l'afecte són elements de la conducta humana que, si s'exerciten, condueixen a la felicitat. En aquest curs analitzarem aquests factors i veurem com desenvolupar-los.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)