Més informació

Les grans teories econòmiques i polítiques. Un recorregut històric


Informació general

info
català i castellà
20 hores
del 20 d'abril al 22 de juny de 2021
dimarts de 17 a 19 hores
Online

Aquest curs proposa un recorregut per les principals idees econòmiques i la seva relació amb la política i les polítiques econòmiques des de l'Antic Règim fins a l'actualitat. Iniciarem el viatge amb la formació dels estats moderns i l'expansió comercial al segle XVI. Després analitzarem les transformacions de la il·lustració, que anuncien l'aparició del liberalisme econòmic i polític al segle XVIII i la seva expansió al segle XIX. El descontentament amb el sistema liberal produirà l'emergència del marxisme i la seva extensió i adaptacions fins avui. El segle XX coneix el gran debat entre el liberalisme, apuntalat amb la teoria econòmica neoclàssica, i el seu epígon, el neoliberalisme, i la creixent intervenció de l'Estat en l'economia, tant en les seves versions totalitàries com en el keynesianisme en les democràcies occidentals. Aquest debat s'exacerba en els últims anys del segle XX i a l'inici del segle XXI, era en què apareixen i es consoliden alternatives a aquesta dicotomia en els models de desenvolupament de les economies no occidentals, l'economia ecològica i el moviment feminista i la seva vessant politicoeconòmica.

Programa del curs

Preus i descomptes

Procediment de matrícula

Avís Covid-19

Botó per tornar a la cerca anterior de cursos


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)