Intel·ligència emocional

De per què ens interessa a com desenvolupar-la

Información general

Matrícula cerrada
20 horas
del 18 de enero al 4 de abril de 2016
lunes, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
B1
Desenvolupar la intel·ligència emocional ens permet controlar les emocions negatives que ens perjudiquen i disminuir l’estrès, la depressió, la tristesa, la irritabilitat, l’ansietat... Aquest curs ofereix una visió àmplia i clara del concepte d’intel·ligència emocional a partir dels estudis de Gardner i de Salovey i Mayer. Alhora, aborda el paper fonamental de la intel·ligència emocional en el benestar emocional i la seva importància cabdal per a la vida diària. Es donen nocions bàsiques del funcionament neurofisiològic de l’autoregulació emocional i es practica una forma d’escriptura, l’escriptura emocional, que permet desenvolupar la intel·ligència emocional.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Área de Formación Complementaria - Gaudir UB