Más información

Deu llibres que van canviar el món contemporani

La història de la contemporaneïtat a través de la paraula escrita

Información general

20 horas
del 21 de septiembre al 14 de diciembre de 2018
viernes, de 12 a 14 h
Barcelona - Casa Jeroni Granell
Presencial

La paraula impresa ha estat històricament una eina de transformació política. El món contemporani també ha estat testimoni de la força mobilitzadora de molts textos que han agitat les consciències i, alhora, han endegat profunds canvis socials. El present curs analitza deu llibres de contingut polític que estan estretament lligats als grans processos històrics de la contemporaneïtat. Llibres com El Manifest Comunista, La Cabana de l’oncle Tom o el Mein Kampf no només són un producte de la seva època, sinó també una proposta per incidir políticament en el seu present.

 

Organitzat pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona.

Programa del curso

Precios y descuentos

Procedimiento de matrícula

Aviso Covid-19

Botón para volver a la búsqueda de cursos anterior


  • Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)